Kurs dla przewodników miejskich / 27 lutego - 10 marca 2017

ZAPISY NA TĘ EDYCJĘ KURSU ZOSTAŁY ZAKOŃCZONE. KOLEJNA EDYCJA ODBĘDZIE SIE W LISTOPADZIE. ZAPRASZAMY

 

ODBIORCY
Zachęcamy warszawskich przewodników miejskich do udziału w cyklu szkoleniowym przygotowującym do oprowadzania po Muzeum Narodowym w Warszawie.


CELE
W trakcie spotkań uczestnicy kursu będą mogli szczegółowo poznać historię i zbiory MNW oraz poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki. Kurs ma również na celu przygotowanie przewodników miejskich do oprowadzania po Muzeum własnych grup zorganizowanych i turystów indywidualnych.


UPRAWNIENIA
Osoby, które ukończą kurs, otzrymają legitymację upoważniającą do oprowadzania po Muzeum własnych grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz do bezpłatnego wstępu do gmachu głównego Muzeum (ważnego przez rok od daty wystawienia legitymacji). Ważność legitymacji należy przedłużać co roku. Warunkiem przedłużenia będzie uczestnictwo w jednorazowym spotkaniu informującym o zmianach w ekspozycjach w galeriach stałych i o nowo otwartych wystawach czasowych. W czasie trwania kursu uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.


TERMIN I MIEJSCE KURSU
Kurs prowadzony będzie od 27 lutego do 10 marca 2017 roku w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3.


JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres mmarciniak@mnw.art.pl  do 20 lutego 2017 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane drogą mailową 22 lutego 2017 roku. Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie przysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty w kasie MNW przed rozpoczęciem kursu.
Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu kursu.

KOSZT SZKOLENIA
Pełen koszt szkolenia, płatny jednorazowo w kasie MNW przed rozpoczęciem kursu, wynosi 250 zł.


KONTAKT
Koordynatorem kursu jest Maciej Marciniak z Działu Edukacji MNW. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mmarciniak@mnw.art.pl


PRZEBIEG SZKOLENIA
Szkolenie będzie realizowane na dziesięciu spotkaniach:

27 lutego / poniedziałek / 16.00–17.00
Jak funkcjonuje Muzeum Narodowe w Warszawie?
  (spotkanie organizacyjne; Dziedziniec Lorentza)
Na spotkaniu omówimy specyfikę miejsca, m.in. zasady zapisywania grup, godziny zwiedzania, dostępność galerii muzealnych dla osób niepełnosprawnych.

28 lutego / wtorek / 16.00–18.00
Muzeum Narodowe w Warszawie 1862–2016. Historia, kolekcje, zbiory

Muzeum Narodowe w Warszawie ma już 154 lata! Jakie były początki tej instytucji? Skąd pochodzą zbiory Muzeum? Dlaczego jeden z dziedzińców przy gmachu Muzeum w Alejach Jerozolimskich jest nazwany imieniem Stanisława Lorentza? O tym i o wielu innych faktach i ciekawostkach dowiedzą się Państwo podczas oprowadzania poświęconego historii MNW.

1 marca / środa / 16.00–18.00
Faras – skarby zatopionej pustyni

Zabytki kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego do zbiorów muzealnych trafiły dzięki polskim archeologom uczestniczącym w wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu. Dzięki pracom badawczym prowadzonym na terenie starożytnego ośrodka miejskiego Faras odkryto dobrze zachowane ruiny kościoła katedralnego z VIII wieku. Jego ściany były pokryte wspaniałymi malowidłami o tematyce religijnej pochodzącymi z VIII–XIV wieku. Dziś malowidła te można obejrzeć w Galerii Faras – największej w Europie ekspozycji sztuki nubijskiej.

2 marca / czwartek / 16.00–20.30
Galeria Sztuki XIX Wieku część 1 i część 2

Wśród prawie 300 obrazów obejrzymy: Bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki, Babie lato Józefa Chełmońskiego i Dziwny ogród Józefa Mehoffera. Oprowadzanie będzie okazją do poznania dzieł najważniejszych polskich artystów oraz głównych nurtów w sztuce XIX wieku.

3 marca / piątek / 16.00–18.00
Galeria Sztuki Średniowiecznej

Najbogatsza kolekcja sztuki średniowiecznej w Polsce obejmuje dzieła pochodzące z okresu od XII do początku XVI wieku. Szczególnie cenny jest zespół monumentalnych nastaw ołtarzowych, niegdyś zdobiących kościoły Śląska i Pomorza Gdańskiego. Poznamy bogatą symbolikę i ikonografię zabytków oraz najważniejsze zjawiska artystyczne epoki.

7 marca / wtorek / 16.00–18.00

Galeria Sztuki Dawnej

Z dawnej Galerii Sztuki Zdobniczej oraz Galerii Dawnego Malarstwa Europejskiego i Staropolskiego Muzeum Narodowego powstała nowa Galeria Sztuki Dawnej. Łącząc gatunki techniczne chcemy odejść od tradycyjnego dyskursu historii sztuki, który rozdzielał „wysoką” sztukę obrazową od rzemiosła artystycznego, uznając je za dziedzinę użytkową. Rzemiosło artystyczne łączyły z malarstwem i rzeźbą wspólne cele i funkcje, a także przestrzenie, w jakich je gromadzono i wystawiano. I taki właśnie jest podział galerii – na „przestrzenie społeczne”: 1) pałac, willa, dwór; 2) kościół, kaplica i ołtarz domowy; 3) miasto.

8 marca / środa / 16.00–18.00

Galeria Sztuki XX i XXI Wieku część 1
Jedyna w Warszawie stała wystawa sztuki współczesnej i nowoczesnej prezentuje prace powstałe między 1914 a 2012 rokiem. Wśród nich są zarówno obrazy, rzeźby, jak i rysunki oraz grafiki, a także fotografie i filmy autorstwa m.in.: Witkacego, Henryka Berlewiego, Andrzeja Wróblewskiego, Katarzyny Kozyry i Wilhelma Sasnala

9 marca / czwartek / 16.00–18.00

Galeria Sztuki XX i XXI Wieku część 2


10 marca / piątek / 16.00–18.00
Arcydzieła Muzeum Narodowego  w Warszawie – najpopularniejsze trasy zwiedzania

W trakcie zwiedzania poznamy najpopularniejsze trasy zwiedzania MNW. Przyjrzymy się nie tylko najwybitniejszym dziełom, ale porozmawiamy również o tych, które są dla Państwa najciekawsze.


Zapraszamy do udziału w kursie!


Koordynacja kursu: