Kurs dla przewodników miejskich / 14 - 26 listopada 2016

Lista na obecny kurs została zapełniona. Zapraszamy na kolejną edycję, która odbędzie się w lutym.


ODBIORCY
Zachęcamy warszawskich przewodników miejskich do udziału w cyklu szkoleniowym przygotowującym do oprowadzania po Muzeum Narodowym w Warszawie.


CELE
W trakcie spotkań uczestnicy kursu będą mogli szczegółowo poznać historię i zbiory MNW oraz poszerzyć wiedzę z zakresu historii sztuki.


UPRAWNIENIA
Osoby, które ukończą kurs, będą miały możliwość otrzymania legitymacji upoważniającej do oprowadzania po muzeum własnych grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz do bezpłatnego wstępu do MNW (ważnego przez rok od daty wystawienia legitymacji). Ważność legitymacji należy przedłużać co roku. Warunkiem przedłużenia będzie uczestnictwo w jednorazowym spotkaniu informującym o zmianach w ekspozycjach w galeriach stałych i o nowo otwartych wystawach czasowych. W czasie trwania kursu otrzymają materiały szkoleniowe.

Dodatkowo uczestnicy kursu przewodników miejskich będą mieli możliwość pierwszeństwa zapisu na kursy historii sztuki organizowane przez MNW.


TERMIN I MIEJSCE KURSU
Kurs prowadzony będzie od 14 do 26 listopada 2016 roku w budynku Muzeum Narodowego w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 3.


JAK SIĘ ZAPISAĆ?
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres   do 7 listopada 2016 roku. Liczba miejsc jest ograniczona.
Osoby zakwalifikowane do szkolenia zostaną poinformowane drogą mailową do 10 listopada 2016 roku. Warunkiem przystąpienia do szkolenia będzie przysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wniesienie opłaty w kasie MNW przed rozpoczęciem kursu.

Przysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu kursu.

KOSZT SZKOLENIA
Pełen koszt szkolenia, płatny jednorazowo w kasie MNW przed rozpoczęciem kursu, wynosi 250 zł.


KONTAKT
Koordynatorem kursu jest Maciej Marciniak z Działu Edukacji MNW. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres


PRZEBIEG SZKOLENIA
Szkolenie będzie realizowane na dziesięciu spotkaniach:


14 listopada / poniedziałek / 17.00–18.00
Jak funkcjonuje Muzeum Narodowe w Warszawie?  (spotkanie organizacyjne; kino MUZ)
Na spotkaniu omówimy specyfikę miejsca, m.in. zasady zapisywania grup, godziny zwiedzania, dostępność galerii muzealnych dla osób niepełnosprawnych.


15 listopada / wtorek / 16.00–18.00
Muzeum Narodowe w Warszawie 1862–2016. Historia, kolekcje, zbiory
Muzeum Narodowe w Warszawie ma już 154 lata! Jakie były początki tej instytucji? Skąd pochodzą zbiory Muzeum? Dlaczego jeden z dziedzińców przy gmachu Muzeum w Alejach Jerozolimskich jest nazwany imieniem Stanisława Lorentza? O tym i o wielu innych faktach i ciekawostkach dowiedzą się Państwo podczas oprowadzania poświęconego historii MNW.


16 listopada / środa / 16.00–18.00

Faras – skarby zatopionej pustyni
Zabytki kultury i sztuki nubijskiej z okresu chrześcijańskiego do zbiorów muzealnych trafiły dzięki polskim archeologom uczestniczącym w wielkiej międzynarodowej akcji ratowania pozostałości dawnych kultur Doliny Nilu. Dzięki pracom badawczym prowadzonym na terenie starożytnego ośrodka miejskiego Faras odkryto dobrze zachowane ruiny kościoła katedralnego z VIII wieku. Jego ściany były pokryte wspaniałymi malowidłami o tematyce religijnej pochodzącymi z VIII–XIV wieku. Dziś malowidła te można obejrzeć w Galerii Faras – największej w Europie ekspozycji sztuki nubijskiej.


17 listopada / czwartek / 16.00–18.00
Galeria Sztuki XIX Wieku część 1 i część 2
Wśród prawie 300 obrazów obejrzymy: Bitwę pod Grunwaldem Jana Matejki, Babie lato Józefa Chełmońskiego i Dziwny ogród Józefa Mehoffera. Oprowadzanie będzie okazją do poznania dzieł najważniejszych polskich artystów oraz głównych nurtów w sztuce XIX wieku.

18 listopada / piątek / 16.00–18.00
Galeria Sztuki Średniowiecznej
Najbogatsza kolekcja sztuki średniowiecznej w Polsce obejmuje dzieła pochodzące z okresu od XII do początku XVI wieku. Szczególnie cenny jest zespół monumentalnych nastaw ołtarzowych, niegdyś zdobiących kościoły Śląska i Pomorza Gdańskiego. Poznamy bogatą symbolikę i ikonografię zabytków oraz najważniejsze zjawiska artystyczne epoki.

22 listopada / wtorek / 16.00–18.00
Galeria Sztuki XX i XXI Wieku część 1

23 listopada / środa / 16.00–18.00
Galeria Sztuki XX i XXI Wieku część 2
Jedyna w Warszawie stała wystawa sztuki współczesnej i nowoczesnej prezentuje prace powstałe między 1914 a 2012 rokiem. Wśród nich są zarówno obrazy, rzeźby, jak i rysunki oraz grafiki, a także fotografie i filmy autorstwa m.in.: Witkacego, Henryka Berlewiego, Andrzeja Wróblewskiego, Katarzyny Kozyry i Wilhelma Sasnala.


24 listopada / czwartek / 16.00–18.00

Arcydzieła Muzeum Narodowego  w Warszawie – najpopularniejsze trasy zwiedzania
W trakcie zwiedzania poznamy najpopularniejsze trasy zwiedzania MNW. Przyjrzymy się nie tylko najwybitniejszym dziełom, ale porozmawiamy również o tych, które są dla Państwa najciekawsze.


25 listopada / piątek / 16.00–18.00
"Życie wśród piękna. Świat chińskiego uczonego. Sztuka z Chińskiego Muzeum Narodowego"

Wystawa, która jest realizowana w ramach współpracy pomiędzy Chińskim Muzeum Narodowym w Pekinie a Muzeum Narodowym w Warszawie, poświęcona będzie chińskiemu uczonemu-urzędnikowi (chiń. shidafu). Pokaże erudytę – literati (chin. wenren), przedstawiciela elity społeczeństwa w dawnych Chinach, nie tylko człowieka doskonale wykształconego, który przeszedł wszelkie stopnie tradycyjnej chińskiej edukacji, ale również wyróżniającego się niezwykle wyrafinowanym artystycznym gustem. Pełniąc często funkcje państwowe na stanowisku cesarskiego urzędnika, był on jednocześnie artystą (kaligrafem, malarzem, poetą, pisarzem, muzykiem) i kolekcjonerem sztuki dawnej, kreującym kanony piękna w Chinach.

 


Zapraszamy do udziału w kursie!

 

Koordynacja kursu