Konferencja „Zmysły w kulturze średniowiecza"

4-5 kwietnia 2014 / Muzeum Narodowe w Warszawie

Konferencja studencko-doktorancka organizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków UW w ramach programu towarzyszącego otwarciu Galerii Sztuki Średniowiecznej.

 

Program w dniu 4 kwietnia
Program w dniu 5 kwietnia

Koncert

 

 

4 kwietnia / piątek / Kino MUZ
9.00
Otwarcie konferencji: dr Piotr Rypson, Zastępca Dyrektora do Spraw Naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Sesja I
9.10

prof. Halina Manikowska (IH PAN), „Wielkopostne mimesis – zobaczyć mękę Chrystusa w późnośredniowiecznym Wrocławiu”
10.00
dr Kamil Kopania (IHS UW), „Obrazy w ruchu. O teatralnych uwarunkowaniach późnośredniowiecznej pobożności”

Sesja II
11.00

mgr Marcin Sałański (IH UW), „Pragmatyczne i estetyczne odczuwanie przyrody na Śląsku i w Prusach krzyżackich w XIII-XIV wieku”
11.30
mgr Rafał Rutkowski (IH PAN), „Nos non visa sed audita conscripsimus. Mnich Teodoryk i jego źródła”
12.00
mgr Marcin Kiełbus (UŚ), „Rola sztuk plastycznych w kazaniach Peregryna z Opola”
12.30
mgr Ewelina Kaczor (IH UJK), „Fides ex auditu. Akt słuchania w średniowiecznym kaznodziejstwie”

Sesja III
14.00

mgr Ika Matyjaszkiewicz (IHS UW), „Dystans i zbliżenie. Przestrzenne warunki dostępu do krucyfiksu Volto Santo w Lukce”
14.30
mgr Marianna Otmianowska (MNW), „Sensualne bogactwo Poliptyku z Jednorożcem ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”
15.00
mgr Mateusz Grzęda (IHS UJ), „Obraz jako obiekt: malarstwo a zmysły w XIV wieku”

Sesja IV
15.30

mgr Aleksandra Filipek (IH UWr), „Causa fetoris, czyli o powodach pisania o nieprzyjemnej woni w wybranych kronikach klasztornych (Cronica Domus Sarensis i Catalogus abbatum Saganensium)”
16.00
mgr Weronika Konkol (IH UG), „A oni leją nań nieczystymi pomyjami. O roli zmysłów w średniowiecznych sposobach znieważania”

5 kwietnia / sobota / Kino MUZ
Sesja V
9.00

prof. Eva Schlotheuber (HHU Düsseldorf), “Die Lehre vom Menschen: die fünf Sinne in der mittelalterlichen Tugend- und Lasterlehre”
10.00
prof. Przemysław Tyszka (UMCS), „Zmysłowe postrzeganie zjawisk nadprzyrodzonych w Dialogach Grzegorza Wielkiego”

Sesja VI
11.00

dr Maria José Ortúzar Escudero (UNI Trier), “Action and the Five Senses in the 12th Century”
11.30
mgr Paweł Figurski (IH UW), „Zmysły – władza – Eucharystia: diachroniczne ujęcie średniowiecznej debaty nad teologią sakramentu ołtarza”
12.00
mgr Maksymilian Sas (IH UW), „Zobaczyć i zrozumieć. Ewangelizacja  przez zmysły we wczesnym średniowieczu”
12.30
mgr Maria Magdalena Morawiecka (IK UWr), „Palcem po mapie – zmysły w kartografii średniowiecznej na przykładzie mapy z Hereford”

Sesja VII
14.00

mgr Dariusz Żyto (IHS UW), „Dyscyplina zmysłów? Średniowieczne obrazy praktyk ascetycznych św. Jadwigi Śląskiej”
14.30
mgr Jerzy Kowalczyk (IH UW), „Rola wzroku w życiu świętego w świetle Vita Sancti Geraldi pióra Odona z Cluny”
15.00
mgr Wojciech Oczkowski (IH UW), „Smak Karola Wielkiego. O roli jedzenia i doświadczeń smakowych w kreowaniu wizerunku wczesnośredniowiecznego władcy”
15.30
Anna Laskowska (IH UW), „Dotknąć patrona. Karol Łysy w bezpośrednim kontakcie ze świętym”

Sesja VIII
16.30

dr Giselda Coronado-Schwindt, Gerardo Rodriguez (Universidad Nacional de Mar del Plata), “The reconstruction of medieval soundscapes through written sources”
17.00
mgr Zofia Anuszkiewicz (KI UW), „Świat dźwięków w Nowej kronice Giovanniego Villaniego”
17.30
mgr Weronika Grochowska (WHiHS UG), „Pokuta drogą do niebiańskiej uczty. Oddziaływanie legendy Marii Magdaleny na dzieła sztuki i liturgię w państwie krzyżackim”

18.00
„Wyśpiewać zmysły” – koncert w wykonaniu Zespołu Męskiego Gregorianum

W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się datowany na początek XIII wieku brewiarz z jedną z najstarszych zachowanych w Polsce notacją muzyczną. Koncert będzie pierwszą współczesną próbą wykonania zapisanych tam pieśni religijnych. Usłyszymy utwory ku czci świętych męczenników – Jana Chrzciciela, Szczepana, Andrzeja oraz Cecylii. Koncert dopełni komentarz odnoszący się do historii rękopisu oraz żywotów męczenników.
Zespół Męski Gregorianum – założony w roku 2005, od początku kierowany przez Berenikę Jozajtis, specjalizuje się w wykonaniach muzyki renesansowej, zarówno świeckiej, jak i religijnej. Brał udział w wielu festiwalach i konkursach muzyki dawnej, zdobywając m. in. Grand Prix IV Konkursu „Ars Liturgica” w Gnieźnie i Nagrodę Publiczności na 61. Międzynarodowym Konkursie Polifonicznym w Arezzo. W roku 2013 zespół nagrał utwory z rękopisu WM2, należącego do królewskiej kapeli rorantystów. Płyta "Magnificat anima mea" była pierwszym na świecie wydawnictwem fonograficznym zawierającym repertuar znany jedynie z rękopisów roranckich.
Hol Główny / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 80 minut