Ikonogramy, pojęciokształty i inne zapisy / 21 marca 2015

Ikonogramy, pojęciokształty i inne zapisy. O użyciach języka w polskiej sztuce konceptualnej – wykład Pawła Polita

 

W latach 60. „zmęczenie formą” stało się symptomatyczne dla sztuki europejskiej i amerykańskiej. Również polscy artyści konceptualni proponowali prace podważające sztywne dystynkcje między tradycyjnymi dyscyplinami artystycznymi i prowokujących do namysłu na sensem sztuki.

 

Sztuka konceptualna podała w wątpliwość optyczny status dzieła, przenosząc punkt ciężkości z wizualizacji idei na jej ekonomiczny, zwięzły zapis. Znaki stosowane często przez polskich artystów konceptualnych – układy liter, cyfr i znaków interpunkcyjnych, słowa, teksty, symbole, grafy, „ikonogramy”, złożone całości obrazowo-tekstowe – służą badaniu możliwości stanowienia znaczeń poza rygorem formy. Na wykładzie omówione zostaną sposoby użycia znaków językowych przez polskich artystów konceptualnych, m.in. Włodzimierza Borowskiego, Andrzeja Dłużniewskiego, Stanisława Dróżdża, Zbigniewa Gostomskiego, Zdzisława Jurkiewicza, Jarosława Kozłowskiego, Romana Opałki, Mariana Warzechy.

 

Paweł Polit – autor tekstów o sztuce, kurator w Muzeum Sztuki w Łodzi. Kurator wystaw w CSW Zamek Ujazdowski, m.in.: Peter Downsbrough (1994), Refleksja konceptualna w sztuce polskiej. Doświadczenia dyskursu: 1965–1975 (1999), Stanisław Ignacy Witkiewicz. Marginalia filozoficzne (2004), Martin Creed (2004), Bruce Nauman (2009); współkurator wystaw, m.in. Ryszard Stanisławski. Muzeum otwarte (2006) oraz Włodzimierz Borowski. Siatka czasu (Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, 2010). Kurator wystaw w Muzeum Sztuki w Łodzi: Themersonowie i awangarda (2013), Jeremy Millar (2014). Publikował w katalogach wystaw i w pismach: „Afterall”, „ARTMargins”, „Obieg”, „Piktogram”.

 

Kino Muz / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok.75 min