Finisaż wystawy „Guercino. Triumf baroku”

FINISAŻ WYSTAWY „GUERCINO. TRIUMF BAROKU. ARCYDZIEŁA Z CENTO, RZYMU I KOLEKCJI POLSKICH”

Zespół taneczny Pawanila podczas warsztatów w Muzeum1 i 2 lutego / sobota / niedziela
 

Program w dniu 1 lutego

Program w dniu 2 lutego


1 lutego / sobota
12.00
„Guercino. Mistrz barokowych kontrastów”
– wykład Przemysława Głowackiego wprowadzający w tematykę wystawy
Światło i mrok, patos i pospolitość, sacrum i profanum, duchowość i cielesność, przepych i prostota to przeciwieństwa, które z łatwością odnajdziemy w dziełach Guercina. Zapraszamy na prelekcje przedstawiające twórczość malarską i rysunkową Guercina oraz prezentujące różnorodność XVII wiecznych postaw artystycznych.
Kino MUZ / wstęp wolny / ok. 50 minut

13.00
„Miny, gesty, pozy”
– warsztaty dla rodzin z dziećmi w wieku 5–12 lat
Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00 pod numerem telefonu +48 22 621 10 31 wew. 246 lub mailowo: edukacja@mnw.art.pl (do piątku 31 stycznia
 do godz. 15.00)
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet warsztatowy / ok. 80 minut

14.00
„Guercino i Bolończycy w kręgu polskiej kultury artystycznej”
– wykład dr hab. Anny Lewickiej-Morawskiej, prof. ASP
Obecność sztuki Guercina i malarzy szkoły bolońskiej w polskiej kulturze artystycznej XVIII , a zwłaszcza XIX stulecia rozważona będzie w dwóch perspektywach. Pierwsza to zaistnienie tych dzieł na ziemiach polskich w przestrzeni publicznej świątyń, wystaw czy innych ekspozycji oraz  druga – znajomość tego malarstwa wśród artystów polskich tego czasu.
Kino MUZ / wstęp wolny / ok. 60 minut
prof. ASP dr hab. Anna Lewicka-Morawska, historyczka sztuki, absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, pracę doktorską obroniła w Instytucie Sztuki PAN. Tytuł dr hab. uzyskała w 2006 roku na macierzystej uczelni. Zajmuje się historią i teorią sztuki XIX wieku oraz dziejami polskiej kultury artystycznej. W ASP pracuje od 1976 roku, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Przez 15 lat kierowała Międzywydziałową Katedrą Historii i Teorii Sztuki. Od 2011 pełni funkcje prodziekana Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną i kierownika Katedry Historii Sztuki i Teorii Kultury.

15.00–17.30
„Barokowe animacje i konwersacje”

Nauka XVII-wiecznych tańców z zespołem Pawanillia, zagadki, gry i ćwiczenia związane z epoką baroku
Hol Główny i sala edukacyjna / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum

16.00
„Guercino. Czego nie zobaczyliśmy na wystawie?”
– wykład Przemysława Głowackiego
Bohater kończącej się wystawy był niezwykle płodnym artystą, sprawnym malarzem i świetnym rysownikiem. Jego prace znajdują się w wielu światowych kolekcjach. Na wykładzie poznamy obrazy i rysunki, które przybliżą nam twórczość artysty oraz pozwolą szerzej spojrzeć na dzieła zaprezentowane na warszawskiej wystawie.
Kino MUZ / wstęp wolny / ok. 60 minut

Członkowie teatru AKT2 lutego / niedziela
12.00
„Guercino. Mistrz barokowych kontrastów”
– wykład Urszuli Król wprowadzający w tematykę wystawy
Światło i mrok, patos i pospolitość, sacrum i profanum, duchowość i cielesność, przepych i prostota to przeciwieństwa, które z łatwością odnajdziemy w dziełach Guercina. Zapraszamy na prelekcje przedstawiające twórczość malarską i rysunkową Guercina oraz prezentujące różnorodność XVII wiecznych postaw artystycznyc
Kino MUZ / wstęp wolny / ok. 50 minut

13.00 i 15.00
„Finisaż z AKTEM”

Aktorzy Teatru Akt wcielą się w postaci z obrazów, ożywią zatrzymane na nich historie, pozwolą pełniej odczuć klimat dzieł. Inspiracją będzie bogactwo gestów i mimiki bohaterów obrazów Guercina.
Akcja aktorów opierać się będzie na działaniu interaktywnym, szukaniu relacji z widzami, wciąganiu ich w wyimaginowany świat wyobraźni, który widzowie na równi z aktorami mogą swobodnie kreować. Przerysowane gesty, plastyczny ruch aktorów, bogata mimika i kostiumy wpiszą się w klimat malarstwa Guercina, czasem go uzupełnią, ale niekiedy sprowokują do innego spojrzenia na świat włoskiego artysty.
przestrzeń wystawy / obowiązuje bilet wstępu na wystawę

Teatr Akt działa w Warszawie od 1991 roku. Wyrósł z tradycji "polskiej szkoły pantomimy", ale szybko zaczął wypracowywać własny język teatralny. Doświadczenia występów ulicznych przyczyniły się do poszukiwań nowych środków wyrazu. Bazą wciąż pozostaje sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku i tańca. Absurdalny humor jest niemal znakiem rozpoznawczym spektakli Aktu. Również wpisane w poetykę teatru ulicznego działania interaktywne i happeningowe stały się nieodłączną częścią spektakli.
Teatr Akt jest jedną z nielicznych, całkowicie niezależnych grup teatralnych w Polsce, konsekwentnie uprawiających od wielu lat swój autorski teatr. Siłą teatru jest zgrana, doświadczona ekipa artystów, mająca na swym koncie wiele wspólnie zrealizowanych przedsięwzięć artystycznych.
Przedstawienia sceniczne, plenerowe, parady uliczne, pokazy ogniowe, a także specjalnie przygotowywane projekty artystyczne, prezentowane są podczas festiwali teatralnych oraz wszelkiego rodzaju imprez kulturalnych na terenie całej Europy. Teatr Akt jest organizatorem przeglądu zjawisk teatralnych "Czarna Offca".
Siedziba Teatru Akt znajduje się na warszawskiej Pradze Południe przy ul. Łaziebnej 9

14.00
„Barokowa Flandria”
– Hanna Benesz, kustosz Zbiorów Dawnej Sztuki Europejskiej MNW
Bogactwo barw oraz dynamiczna kompozycja odzwierciedlająca emocje i ruch to główne cechy flamandzkiego malarstwa, w którym ze szczególną mocą ujawniają się dyrektywy teoretyków baroku: docere, delectare, permovere. Flamandzkie obrazy dają okazję do poznania (docere) pouczających epizodów z życia świętych, do doświadczenia zachwytu (delectare) nad naśladowczym kunsztem w realistycznym ukazywaniu przedmiotów i faktur oraz do wzruszeń (permovere), wypływających z elegijnych scen pasyjnych.
spotkanie w galerii stałej / zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu do Muzeum / ok. 60 minut

15.00, 16.00, 17.00
„Guercino. Triumf baroku”

Spotkania na wystawie prowadzone przez historyków sztuki współpracujących z Działem Edukacji MNW
zbiórka w Holu Głównym / obowiązuje bilet wstępu na wystawę / ok. 60 minut