Dni Gościnności w MNW / 26 maja 2018

26 maja / sobota

14.00
Шедевры по Национальному Музею в Варшаве
Национальный музей в Варшаве располагает самой большой коллекцей произведений искусства в Польше. Среди огромного количества картин, скульптур, ремесла, ткании и других, найболее известные примеры польского и зарубежного искусства. Какие точно шедевры скрывают музейные залы? Приглашаем вас на экскурсию по-русски.
 
группа собирается в вестибюле / вход свободный / учет / около 75 минут
___
 
Arcydzieła Muzeum Narodowego w Warszawie
Muzeum Narodowe dysponuje największą kolekcją dzieł sztuki w Polsce. Wśród ogromnej liczby obrazów, rzeźb, rzemiosła i tkanin, znajdują się najbardziej znane przykłady sztuki polskiej i zagranicznej. Jakie dokładnie skarby skrywają sale muzealne? Zapraszamy na oprowadzanie w języku rosyjskim.
 
zbiórka w Holu Głównym / wstęp bezpłatny / zapisy / ok. 75 min
 
 
 
16.00
Gallery of Old Masters
"Bringing together diverse art forms, we intend to move away from the traditional discourse of art history"
Masterpieces such as those by Sandro Botticelli or Jacob Jordaens will be some of the highlights of the guided tour through the Gallery of Old Masters. They are exhibited in the broader context of the times in which they were created. The paintings are surrounded by sculptures and splendid examples of applied arts in order to provide the viewer with a greater understanding of how they functioned together. The gallery is divided according to the type of commission from circles of the elite, clergy and devotees or the burghers. We will bring you closer to each of this stories.
 
the group gathers in the Main Hall / free entrance / register / about 75 min
___
 
Galeria Sztuki Dawnej
"Łącząc różne formy sztuki, zamierzamy odejść od tradycyjnego dyskursu historii sztuki"
Podczas zwiedzania Galerii Sztuki Dawnej zaprezentujemy Państwu arcydzieła europejskich mistrzów min. Sandro Botticellego czy Jacoba Jordaensa. Obiekty prezentowane są w szerokim kontekście czasów w jakich powstały. Obrazy otaczają rzeźby i wspaniałe przykłady rzemiosła artystycznego, które pozwalają lepiej zrozumieć rolę jaką wspólnie spełniały. Galeria została podzielona pod względem zamawiających z kręgów arystokracji i monarchów, kręgów kościelnych czy samych wiernych oraz mieszkańców miast. Każda z tych grup opowiada swoją historię, którą Państwu przybliżymy.
 
zbiórka w Holu Głównym / wstęp bezpłatny / zapisy / ok. 75 min
 
 
Zapraszamy również na wydarzenie towarzyszące:
 
24 maja / czwartek / 18.00
wykład Tetyany Filevskiej
kino MUZ / wstęp wolny / liczba miejsc ograniczona / ok. 90 min
 
Wykład w języku ukraińskim tłumaczony na język polski.
 

 

 

 

„Miło Cię widzieć”. Dni Gościnności to festiwal dostępny dla niepolskojęzycznych mieszkańców Warszawy. W dniach 26–27 maja w całej Warszawie odbywać się będą pierwsze Dni Gościnności, wypełnione wydarzeniami tłumaczonymi na różne języki, m.in.: ukraiński, angielski, rosyjski, hiszpański, francuski, wietnamski, arabski. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.dnigoscinnosci.pl.

 

„Приємно вас бачити" - Дні Гостинності вперше  відбудеться у Варшаві

26-27 травня.  Фестиваль має на меті розширення культурної пропозиції для мешканців міста якіговорять різними мовами. Унікальна подія, під час якій відбудуться творчі мастер-класи, виставки, прогулянки, різноманітні зустрічі -  в музеях, установах культури, театрах, на березі річки Вісли

- доступні різними мовами, навіть одночасно двома, наприклад; українськa, англійськa, арабськa,  іспанська, в'єтнамська французькa мови. Більше інформації на сайті: www.dnigoscinnosci.pl

 

"Nice to see you". Hospitality Days is a festival available to non-Polish-speaking residents of Warsaw. The first Hospitality Days will take place in Warsaw, 26-27th May, 2018, filled with events translated into various languages, including Ukrainian, English, Russian, Spanish, French, Vietnamese and Arabic. Detailed information can be found at www.dnigoscinnosci.pl