Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Zwiększenie dostępności Muzeum Narodowego w Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami
Zadania sfinansowane z państwowego funduszu celowego

 Sfinansowanie w ramach Programu INFRASTRUKTURA KULTURY ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
 
Nazwa zadania: Zwiększenie dostępności Muzeum Narodowego w Warszawie dla osób z niepełnosprawnościami
 
Wartość sfinansowania zadania: 450 000,00 zł
 
Całkowita wartość zadania: 384 635,27 zł

Opis: Zadanie polegało na zwiększeniu dostępności do oferty kulturalnej Muzeum Narodowego w Warszawie poprzez unowocześnienie infrastruktury i bazy technicznej zabytkowego gmachu głównego i Oddziałów MNW. Rezultaty zadania pozwalają efektywniej prowadzić działalność kulturalną MNW skierowaną do osób ze szczególnymi potrzebami. Realizacja zadania pomaga zapewnić właściwe warunki korzystania z muzealnych zbiorów i zasobów przez tę grupę odbiorców. Zwiększa właściwości użytkowe i estetyczne przestrzeni komunikacyjnych i wystawowych, dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, wzrokowymi, słuchowymi i intelektualnymi. Zadanie ma strategiczne znaczenie dla działalności statutowej MNW; zniwelowało część najważniejszych barier w dostępie do narodowych zasobów kultury.
Zadanie objęło m.in. modernizacje przestrzeni ekspozycyjnych i komunikacyjnych, stworzenie pokoju wyciszenia, zakup planów tyflograficznych, pętli indukcyjnych, lup elektronicznych i specjalnych mebli muzealnych.