Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Zakup zespołu przedmiotów pochodzących z wyposażenia pracowni w paryskiej Acadėmie Julian
Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych
 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 


 

Nazwa zadania: Zakup zespołu przedmiotów pochodzących z wyposażenia pracowni w paryskiej Acadėmie Julian w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 

Wartość dofinansowania zadania: 199 800,00 zł
 
Całkowita wartość zadania:  200 804,06 zł
 

Opis zadania: Zakup dzieł sztuki i przedmiotów z wyposażenia parsykiej pracowni artystycznej w Academie Julian od ostatniego spadkobiercy założyciela Akademii - Rodolpa Julian do Zbiorów Sztuki Dawnej, Gabinetu Rycin i Rysunków, Zbiorów Ikonograficznych i Fotograficznych, Zbiorów Sztuki Zdobniczej: ponad 80 rysunków, rzeźb, fotografii, archiwaliów, sztalug, stołków i innych przedmiotów z wyposażenia pracowni.

Dzieła zostały użyczone na wystawę monograficzną Anna Bilińska. Artystka (2021). Jest to wyjątkowy zespół dzieł i przedmiotów związanych z miejscem, w którym kształciły się znane artyski, np. Anna Bilińska. Dzieła te powiększą kolekcję pracowni artystycznych w zbiorach MNW (obok pracowni J. Brandta, A. Zamoyskiego czy X. Dunikowskiego), a w dalszej perspektywie planowana jest stała eskpozycja pracowni artystycznych z wykorzystaniem zakupionych przedmiotów.