Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Zakup stacji roboczych dla stanowisk pracy wraz z licencjami oprogramowania
Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych
 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 


 

Nazwa zadania: Zakup stacji roboczych dla stanowisk pracy wraz z licencjami oprogramowania oraz systemem zarządzania infrastrukturą IT i zabezpieczenia danych na potrzeby realizacji bieżących zadań instytucji oraz rozwój sieci i infrastruktury w siedzibie głównej MNW i w Oddziałach

 

Wartość dofinansowania zadania: 598 000,00 zł
 
Całkowita wartość zadania: 619 551,99 zł

 

Opis zadania: Celem zadania było przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz zapewnienie pracownikom MNW możliwości pracy w systemie hybrydowym (stacjonarnym i zdalnym). W ramach zadania zakupiono 2 stacje graficzne wraz ze sprzętem dla stanowisk wysoko wyspecjalizowanych, a także projektor instalacyjny do sali kinowej MNW, serwery DELL (model:PowerEdge R340 oraz R 440) wraz z wyposażeniem (zainstalowanym, skonfigurowanym i uruchomionym) oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem. Wykonano również rozbudowę macierzy obiektowej i systemu kopii bezpieczeństwa.