Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie
Zadanie dofinansowane z państwowego funduszu celowego

 


 

Dofinansowanie w ramach Programu NARODOWA KOLEKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego
 
Nazwa zadania: Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie
 
Wartość dofinansowania zadania: 450 000,00 zł
 
Całkowita wartość zadania: 450 000,00 zł

 
Opis: Zadanie polega na nabyciu 11 pozycji zakupowych do Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie oraz 1 zestawu mebli do Zbiorów Wzornictwa MNW. Na zespół składają się dzieła 4 autorów i autorek. Zakup jest kontynuacją programu rozbudowywania kolekcji sztuki współczesnej MNW o randze zbiorów narodowych, uzupełniając istotne braki w kanonie o dzieła reprezentatywne dla określonych zjawisk i tendencji artystycznych. Przyczynił się do podniesienia się poziomu kolekcji, która jest bazą do tworzenia narzędzi promocji, badania i popularyzowania sztuki nowoczesnej w formach atrakcyjnych dla współczesnych odbiorców. Zakup doskonale wpisuje się w program rozwoju kolekcji sztuki współczesnej MNW.