Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Modernizacja ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie
Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych
 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 


 

Nazwa zadaniaModernizacja ogrodzenia Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie.

 

Wartość dofinansowania zadania: 29 000,00 zł (stan na 2021 r.)
 
Całkowita wartość zadania: 7 500 000, 00 zł (wg planu)

 

Opis zadania: Zespół Pałacowo-Ogrodowy w Nieborowie jest zabytkiem o wybitnych wartościach historycznych, naukowych i artystycznych. Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa zabytkowemu zespołowi pałacowo-ogrodowemu, cennym eksponatom, pracującym w nim ludziom oraz odwiedzającym a także zminimalizowanie ryzyka wandalizmu i kradzieży.