Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wystawy Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia

 

Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.


nazwa zadania: dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wystawy Witkacy. Sejsmograf epoki przyspieszenia

wartość dofinansowania: 1 300 000,00 PLN
całkowity koszt zadania: 1 625 000,00 PLN
opis zadania: Stanisław Ignacy Witkiewicz był uważnym obserwatorem przemian sztuki w dobie przyspieszenia cywilizacyjnego pierwszej połowy XX wieku. Odkrycia naukowe, powiązany z nimi rozwój techniki oraz głębokie zmiany społeczne kojarzył z procesem postępującej mechanizacji życia. Niniejsza wystawa proponuje nowe spojrzenie na dzieło Witkacego przez osadzenie jego prac w XX-wiecznych i współczesnych kontekstach teoretycznych. Nowym inter-pretacjom służy powiązanie praktyk artysty z wybranymi wątkami jego refleksji. Dlatego w miejsce narracji chrono-logicznej, zgromadzone na wystawie prace zgrupowane są według kategorii tematycznych, takich jak kosmos, ruch, ciało, wizja artystyczna, przeżycie metafizyczne, historia, kryzys kultury.