Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wystawy Stan rzeczy

 

Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa


nazwa zadania: dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację wystawy Stan rzeczy
wartość dofinansowania: 500 000,00 PLN
całkowity koszt zadania: 500 000,00 PLN
opis zadania: Rzeczy zgromadzone na wystawie pochodzą z różnych epok, kultur i stron świata. Prezentujemy je w układzie odpowiadającym rytmowi dnia i nocy – od porannej toalety poprzez domową rutynę aż po zabawę, odpoczynek i sen. Kształtu i funkcji wielu tych przedmiotów prawie nikt nie pamięta, podobnie jak ich nazw: szkandela, parura, lizeska, egreta, szatlenka, robdeszan. Forma pozostałych zmieniła się tak bardzo, że dziś nie umielibyśmy się nimi posłużyć – młodzi użytkownicy smartfonów zapewne nie potrafiliby zadzwonić z telefonu z 1932 roku i nie uruchomiliby powojennego projektora Bajka. Zapraszamy do świata rzeczy i obyczajów, których już nie ma.