Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

Romantyczność 2022. Wilno–Warszawa–Paryż

Zadanie „Romantyczność 2022. Wilno–Warszawa–Paryż” realizowane przez zespół Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach Programu „Kultura inspirująca”.

Romantyczność 2022. Wilno–Warszawa–Paryż / Romantizmas 2022. Vilnius-Varšuva-Paryžius / Romantisme 2022. Vilnius-Varsovie-Paris jest projektem edukacyjno-badawczym Muzeum Narodowego w Warszawie, który będzie realizowany w latach 2021–2022 w Polsce, we Francji i na Litwie. Inspiracją jest przypadającą na 2022 rok dwusetna rocznica wydania Ballad i romansów Adama Mickiewicza.

Rok 1822 symbolicznie rozpoczął epokę polskiego romantyzmu, kluczową dla polskiej kultury. Wpływy romantyzmu wychodzą daleko poza XIX wiek i nie da się bez niego zrozumieć współczesnej Polski.
Projekt polegać będzie na wspólnym opracowaniu, wraz z francuskimi i litewskimi instytucjami partnerskimi, programu i scenariuszy zajęć edukacyjno-dydaktycznych poświęconych artystycznemu dorobkowi polskiego romantyzmu. Wyniki zostaną zaprezentowane publiczności w siedzibach partnerów w Paryżu i Wilnie. Będą to wykłady, warsztaty i lekcje, stacjonarne oraz online.

Nadrzędnym celem jest promocja polskiej kultury i sztuki wśród zagranicznych odbiorców poprzez prezentację dorobku i twórczości polskich romantyków, zarówno literackiej, jak i plastycznej (szczególnie dzieł ze zbiorów MNW). Równie ważna jest międzyinstytucjonalna wymiana dobrych praktyk i wiedzy. W ośrodkach edukacyjnych i kulturalnych w Paryżu i Wilnie zespół Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej MNW zaprezentuje autorskie metody dydaktyczne, co umożliwi bezpośrednią wymianę doświadczeń z partnerami oraz rozwój współpracy w przyszłych wspólnych projektach.

Zespół Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej (MCES) w Muzeum Narodowym w Warszawie tworzą: Urszula Król (kustosz), Bożena Pysiewicz (kustosz) oraz Edyta Rubka-Kostyra (adiunkt). Misją MCES-u jest odpowiedź na potrzeby nauczycieli związane z realizacją programu szkolnego, wsparcie szkół w realizacji podstawy programowej z przedmiotów humanistycznych i artystycznych, z wykorzystaniem zbiorów i zasobów muzealnych oraz tekstów kultury. MCES jest otwarty na jak najszerszą współpracę z instytucjami muzealnymi, edukacyjnymi i naukowymi w Polsce i na świecie. Nowoczesne i angażujące metody dydaktyczne łączymy z procesem poznawania sztuki, opartym na poszukiwaniach, interpretacji i osobistym kontakcie z dziełami.