Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

Opracowanie historii powstania, funkcjonowania i rozpadu kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki. Etap drugi

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych” 
 
Koordynacja zadania: Marta Bienias (MNW) / Marcin Mondzelewski (MNW)
Główny wykonawca zadania (opracowanie zbiorów artystycznych PZS): Michał Przygoda (MNW)
Główny wykonawca zadania (opracowanie zbiorów numizmatycznych PZS): dr Tomasz Więcek
Nadzór merytoryczny zadnia w zakresie opracowania zbiorów numizmatycznych PZS: Andrzej Romanowski (MNW).
 
Zadanie było kontynuacją (drugim etapem) projektu rozpoczętego w 2017 roku, również realizowanego w ramach programu „Badanie Polskich Strat Wojennych”, którego dalekosiężnym celem jest pełne opracowanie dziejów Państwowych Zbiorów Sztuki (PZS) oraz oszacowanie ich pierwotnego i obecnie zachowanego zasobu. W pierwszym etapie projektu zrealizowano badania odrębnej i dużo mniejszej kolekcji wydzielonej z zasobów PZS - Działu im. Krosnowskich, liczącego ok. 1450 pozycji inwentarzowych. W drugim etapie przeprowadzona została weryfikacja zbiorów artystycznych (ok. 4800 pozycji) i części zbiorów numizmatycznych PZS (ok. 11 000 pozycji). Odtworzone zostały pełne wykazy obiektów własnych i depozytów z zasobów PZS, ze wskazaniem przedmiotów zachowanych oraz potencjalnych strat wojennych. Przedmiotem badań były obiekty artystyczne z tzw. Księgi Inwentarza Ogólnego PZS, prowadzonego równolegle do inwentarzy gmachów reprezentacyjnych Dyrekcji PZS, oraz zbiory numizmatyczne, tzw. zbiór ekwiwalentny z Ermitażu, przekazany Polsce w 1928 r. na mocy Układu Generalnego zawartego między Polską a Związkiem Radzieckim. W ramach zadania zdigitalizowana została również cała, zachowana w MNW, archiwalna dokumentacja ewidencyjna PZS, jak również zrewidowane i wypracowane zostały dobre praktyki oraz standardy prowadzenia badań proweniencyjnych nad zbiorami artystyczno-historycznymi, uzupełnione o metodologię badań z dziedziny numizmatyki.