Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Konferencje naukowe

Ogólnopolska konferencja naukowa / Darczyńcy polskich muzeów. Historia i współczesność

 

Ogólnopolska konferencja naukowa zorganizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie i Zamek Królewski w Warszawie
9–11 maja 2018 roku


Celem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat roli darczyńców i charakteru darów w polskim muzealnictwie na przestrzeni wieków, aż do dnia dzisiejszego. Historia muzealnictwa ma wielowiekową, sięgającą starożytności tradycję. Dopiero jednak czasy nowożytne przyniosły istotne zmiany w podejściu do upubliczniania zbiorów sztuki, a tym samym traktowania muzeum jako miejsca dostępnego dla ogółu, będącego zarazem świadectwem kultury, ale i służącego edukacji. Historie wielu muzeów wskazują na znaczącą rolę prywatnych darów (przekazywanych osobiście lub w zapisach testamentowych), które niejednokrotnie stały u początków powstania licznych placówek. Taki model Krzysztof Pomian nazwał ewergetycznym, od greckiego pojęcia określającego dobroczyńcę miasta.

W polskim muzealnictwie rola darczyńców jest nie do przecenienia – w początkach XIX wieku to prywatni kolekcjonerzy, Izabela Czartoryska czy Stanisław Kostka Potocki, stworzyli pierwsze muzea na ziemiach polskich. Wiele cennych dzieł w zbiorach publicznych zawdzięczamy kolekcjonerom, znawcom i miłośnikom sztuki, jak również spadkobiercom kolekcjonerów i artystów, którzy bezinteresownie je ofiarowali. W ostatnich dekadach są to również fundacje i grupy biznesowe. Dzieje poszczególnych kolekcji czy pojedynczych dzieł sztuki są nierzadko świadectwem burzliwych losów właścicieli i instytucji.

Obecnie działalność darczyńców przejawia się w różnych formach: poprzez tradycyjne dary, mecenat, sponsoring czy patronat poszczególnych przedsięwzięć muzealnych, różne formy inwestycji, wreszcie wolontariat. Muzeom nieobce stały się zasady fundraisingu, co jest dowodem na to, że zmianie uległ sam charakter darów – nie są to już tylko przedmioty sztuki. Zainteresowanie i pozyskanie nowych darczyńców stanowi dziś wyzwanie dla wszystkich placówek muzealnych.

Referaty wygłoszone podczas konferencji dotyczyć będą szerokiego spektrum zagadnień. Między innymi zostanie przedstawiony obraz darczyńców instytucji kultury w Polsce na przestrzeni wieków (kolekcjoner-ewergeta, pasjonat, spadkobierca, mecenas etc.), znaczenie i rola darowizn w polskich instytucjach muzealnych oraz współczesne wyzwania i budowanie wizerunku instytucji w kontekście nowych darczyńców. W ramach debaty skupimy się na zdefiniowaniu formy wspierania instytucji kultury w Polsce, zwrócimy uwagę na strategie budowania nowych kolekcji, interpretacje historycznych zbiorów muzealnych, a także na uwarunkowania prawno-administracyjne towarzyszące podjętej problematyce.

Zapraszamy do zapoznania się z PROGRAMEM KONFERENCJI.

 

 


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 

  • Rejestracja:

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji prosimy o wypełnienie FORMULARZA REJESTRACYJNEGO.
Termin zamknięcia rejestracji: 4 maja 2018

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Miejsca obrad: Zamek Królewski w Warszawie (9 maja 2018) i Muzeum Narodowe w Warszawie (10 maja 2018).
W dniu 11 maja przewidziany jest program specjalny dla prelegentów i słuchaczy konferencji (oprowadzania tematyczne śladem darczyńców w placówkach obu Organizatorów, na zapisy przez FORMULARZ REJESTRACYJNY).
 

 

  • Program wydarzeń towarzyszących:

Konferencji towarzyszy również program edukacyjny dla zwiedzających prezentujący przykłady darów oraz sylwetki ofiarodawców Muzeum Narodowego w Warszawie i Zamku Królewskiego w Warszawie.

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza na następujące wydarzenia dla publiczności zorganizowane wokół konferencji:
 

11 maja 2018:

Oprowadzanie śladem darczyńców / Galeria Sztuki XIX Wieku (godz. 18.00, Karolina Zalewska, na zapisy, kontakt z Działem Edukacji MNW)

MNW (gmach główny) ul. Aleje Jerozolimskie 3
 

13 maja 2018:

Niedzielne warsztaty familijne / Jak rośnie muzeum? (dzieci 5–12 lat z opiekunami, godz. 12.00, na zapisy, kontakt z Działem Edukacji MNW)
MNW (gmach główny) ul. Aleje Jerozolimskie 3
 

13 maja 2018:
Popołudniowy rodzinny spacer po Parku Rzeźby w Królikarni śladem darczyńców – Agnieszka Tarasiuk (godz. 17.00, ilość miejsc nielimitowana, 90 min)
Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Warszawie, oddział MNW, ul. Puławska 113a

Program wydarzeń organizowanych w poszczególnych instytucjach w dniach 11–13 maja 2018 oraz zasady uczestnictwa są dostępne na stronach: www.mnw.art.pl, www.zamek-krolewski.pl, także po bezpośrednim kontakcie z Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie (tel. 22 621 10 31 wew. 246,  22 629 50 60, od poniedziałku do piątku w godz. 8.30–15.00, e-mail: [email protected]) oraz Działem Oświatowym Zamku Królewskiego w Warszawie (tel. 22 35 55 170, fax 22 35 55 127, e-mail: [email protected]).

 

  • Koordynatorki konferencji:

dr Magdalena Białonowska (Zamek Królewski w Warszawie)
Katarzyna Mączewska (Muzeum Narodowe w Warszawie)
kontakt e-mail: [email protected]