Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Praca

Specjalista/Specjalistka ds. Fotografii

 
Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:
 
Specjalista/Specjalistka ds. Fotografii
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected] 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2023/1/Foto/Hereditas”
 
GŁÓWNE ZADANIA

• wykonywanie fotografii o charakterze reprodukcyjnym i katalogowym obiektów muzealnych płaskich i przestrzennych,
• obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej dla obiektów płaskich,
• ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem.
 
WYMAGANIA
 
• udokumentowane – doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 3 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/produktowej,
• doświadczenie w pracy ze studyjnym sprzętem oświetleniowym oraz innymi urządzeniami studyjnymi,
• znajomość zasad oświetlenia obiektów muzealnych w warunkach studyjnych,
• dobra znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem barwą (tworzeniem profili ICC)
• umiejętność współpracy w zespole w celu sprawnego przebiegu realizacji procesów digitalizacji,
• odpowiedzialność,
• umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,
• co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,
• obsługa programów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One,
• obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).
 
OFERUJEMY
 
• możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• doskonałą atmosferę pracy,
• zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny, druga umowa na czas trwania projektu tj. do dnia 30 czerwca 2023 r.)
• wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 

• dokumenty należy złożyć wysyłając je na adres mailowy: [email protected], lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/1/Foto/Hereditas”.

 

INNE INFORMACJE


Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

 

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 

 

TECHNIKI I METODY NABORU


• weryfikacja nadesłanych ofert,
• rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 30.10.2022 r.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.