Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Praca

Kierownik / Kierowniczka ds. Administracyjno-Technicznych

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Kierownik / Kierowniczka ds. Administracyjno-Technicznych

 

Miejsce pracy: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni

 

OPIS STANOWISKA:

 

• Kierowanie działalnością administracyjną i inwestycyjną w zakresie podległych komórek organizacyjnych;
• Administrowanie częścią majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
• Opracowanie planów prac remontowych, modernizacyjnych, konserwacyjnych i nadzór nad ich realizacją;
• Sporządzanie sprawozdań do GUS oraz sprawozdań i raportów z działalności Oddziału w zakresie administracyjno-technicznym;
• Prowadzenie księgi inwentarzowej środków trwałych;
• Prowadzenie ksiąg obiektu budowlanego;
• Kontrola i konserwacja infrastruktury Muzeum;
• Wsparcie organizacyjne w koordynacji wystaw i nadzór nad ich późniejszym funkcjonowaniem.

 

WYMAGANIA:

 

• wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: administracja, zarządzanie lub ekonomia;
• minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym o wymaganym lub zbliżonym profilu zadań;
• praktyczna znajomość prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych;
• umiejętności związane z zarządzaniem zespołem;
• inicjatywa, zaangażowanie, skuteczność w realizacji zadań;
• wysoka kultura osobista i kompetencje interpersonalne;
• bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (w zakresie zestawień i raportów);
• mile widziana praktyczna znajomość języka angielskiego.

 

OFERUJEMY:

 

• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;
• pracę stacjonarną w przyjaznym zespole;
• pakiet socjalny, możliwość uczestnictwa w pakietach medycznych, sportowych;
• elastyczny czas pracy;
• spotkania integracyjne;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatny wstęp na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

• dokumenty należy złożyć do: 23.06.2024 r.

przesyłając je na adres 


• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 pod adresem:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa

 

• lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa - decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

 

• decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2024/6/ADM_Xawery/MNW”

 

Pozostałe informacje:


Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail lub nr. telefonu lub też adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)