Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji

11-02-2022
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Starszy Specjalista w Dziale Inwestycji
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie 
 
Adres na który należy przesłać aplikację:  rekrutacja[malpa]mnw.art.pl
 
Termin składania aplikacji do: 27 lutego 2022 r.
 
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2022/2/inwest/MNW”
 
 
OPIS STANOWISKA
Nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, zgodnie z obowiązującymi standardami, prawem budowlanym, harmonogramem i przewidzianym budżetem,
Nadzór nad bieżącymi pracami eksploatacyjnymi na terenie Gmachu Głównego,
Analiza dokumentacji projektowej i inwestycji,
Ustalanie warunków technicznych wykonania i odbioru prac,
Organizowanie odbiorów prac modernizacyjnych, remontowych i awaryjnych,
Planowanie oraz udział w przeglądach obiektów budowlanych wraz z inspektorem nadzoru budowlanego
Przygotowanie zapytań ofertowych, przeprowadzanie postępowań, wyszukiwanie firm wykonawczych i współpraca z nimi,
Nadzór nad serwisami prowadzącymi konserwację,
Rozliczanie opłat za media oraz prowadzenie ewidencji dokumentów z tym związanych,
Przygotowanie raportów na temat aktualnego statusu procesu,
Przygotowanie i archiwizacja dokumentacji w zakresie powierzonych zadań,
 
 
WYMAGANIA
Znajomość przepisów prawa budowlanego
Znajomość przepisów PZP
Biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel) oraz dobra znamomość AutoCAD,
Znajomość programów do kosztorysowania
Doświadczenie w prowadzeniu i nadzorze nad robotami budowlanymi (min. 2 lata)
Umiejętność organizacji oraz pracy pod presją czasu
Kreatywność oraz zdolność rozwiązywania problemów technicznych,
Mile widziane wykształcenie wyższe techniczne w branży budowlanej.

 
OFERUJEMY
zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,
udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,
pracę w przyjaznym zespole,
pełen wyzwań rozwój zawodowy,
pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie, 
możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).
 
 
 
Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”

 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy przekazać do: 27.02.2022r.,
- wysyłając je na adres mailowy: [email protected] 
- lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: 
 
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa.
 
Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)
 
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia:
„Oferta pracy – 2022/2/inwest/MNW”
 
 
INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru referencyjnego lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji.
 
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
 
TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
 
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
 
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 15.03.2022 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
 
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.