Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Dziale Inwestycji

13-11-2023

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Starszy Specjalista / Starsza Specjalistka w Dziale Inwestycji

 

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

 

OPIS STANOWISKA:

 

W zakresie infrastruktury:

 

• opracowywanie planów oraz harmonogramów prac remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych,
• prowadzenie nadzoru nad realizowanymi pracami remontowymi, modernizacyjnymi i konserwacyjnymi,
• prowadzenie nadzoru nad obsługą infrastruktury MNW, wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami, obsługą eksploatacyjna infrastruktury Muzeum oraz nad wykonywanymi na jej potrzeby konserwacjami,
• prowadzenie dokumentacji i inwentaryzacji Infrastruktury MNW, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami,
• gromadzenie planów instalacji w obiektach i ich aktualizowanie po wykonanych zadaniach inwestycyjnych i remontowych.
• dbałość o dokonywanie wszelkiego rodzaju przeglądów i certyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem oraz odpowiedzialność za terminowe wykonywanie obowiązkowych przeglądów w obiektach,
• przygotowanie zapytań ofertowych, przeprowadzanie postępowań, wyszukiwanie firm wykonawczych i współpraca z nimi.
• zapewnienie konserwatorskiego prowadzenia procesu nadzoru budowlanego, sanitarnego, elektrycznego oraz innych działań wymaganych przepisami,
• nadzór nad wykonywaniem zleceń zewnętrznych związanych z utrzymaniem infrastruktury MNW,
• zawiadamianie właściwego organu o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych, kompletowanie dokumentów związanych z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie. Ustalanie warunków technicznych wykonania i odbioru prac oraz organizowanie odbiorów prac modernizacyjnych, remontowych i awaryjnych,
• przygotowanie i archiwizacja dokumentacji w zakresie powierzonych zadań,
• wykonywanie innych czynności zleconych przez bezpośredniego przełożonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa praca oraz indywidulanymi kompetencjami pracownika.

 

W zakresie inwestycji:

 

• udział w planowaniu inwestycji, przygotowywanie związanych z tym procesem niezbędnych dokumentów i dokumentacji, prowadzenie procesów towarzyszących (np. konkursów),
• analiza dokumentacji projektowej inwestycji,
• przekazywanie zrealizowanych inwestycji na środki trwałe przy współudziale Działu Finansowego i Działu Księgowego,
• wsparcie w realizacji projektów inwestycyjnych prowadzonych przez podmioty zewnętrzne,
• kompletowanie na bieżąco dokumentacji technicznej zadań inwestycyjnych,
• przygotowywanie dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji,
• nadzór nad przebiegiem prowadzonych inwestycji,

•  nadzór nad prawidłową realizacją inwestycji, zgodnie z obowiązującymi standardami, prawem budowlanym, harmonogramem i przewidzianym budżetem.

 

WYMAGANIA:


• Znajomość przepisów prawa budowlanego,
• Znajomość przepisów PZP,
• Biegła obsługa komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel) oraz dobra znamomość AutoCAD,
• Znajomość programów do kosztorysowania,
• Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku (min. 5 lat),
• Umiejętność organizacji oraz pracy pod presją czasu,
• Kreatywność oraz zdolność rozwiązywania problemów technicznych,
• Mile widziane wykształcenie wyższe techniczne w branży budowlanej.

 

OFERUJEMY:

 

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę;
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;
• pracę stacjonarną w przyjaznym zespole;
• pakiet socjalny, możliwość uczestnictwa w pakietach medycznych, sportowych;
• ubezpieczenie grupowe;
• pakiet sportowy;
• prywatną opiekę medyczną;
• elastyczny czas pracy;
• spotkania integracyjne;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).
 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

• dokumenty należy złożyć do: 12.11.2023 r.

• przesyłając je na adres: 
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00,
• lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa - decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/10/inwest/MNW

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)