Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista w Dziale Finansowym

30-11-2021

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Specjalista w Dziale Finansowym

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

Termin składania aplikacji: 10 grudnia 2021 r.

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/11/finanse/MNW”


GŁÓWNE ZADANIA
•    Obsługa bankowości elektronicznej,
•    Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych,
•    Obsługa operacji gotówkowych,
•    Wystawianie faktur  VAT, not księgowych,
•    Przygotowywanie raportów statystycznych,
•    Rozliczanie zaliczek


OCZEKUJEMY
•    Umiejętności obsługi programu finansowo-księgowego (chętnie Enova),
•    Bardzo dobrych umiejętności obsługi pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)
•    Wykształcenia min. średniego (chętnie w dziedzinie ekonomii, rachunkowości, finansów),
•    Umiejętności analitycznych,
•    Sumienności i rzetelności w zakresie wykonywanych zadań,


OFERUJEMY
•    zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,
•    umowa o pracę,
•    udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,
•    pełen wyzwań rozwój zawodowy,
•    pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie,
•    możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).


Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy przekazać do: 10.12.2021r.:

  • wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
  • przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa.

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia:
„Oferta pracy – 2021/11/finanse/MNW”


INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru referencyjnego lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys / CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU

  • weryfikacja nadesłanych ofert
  • rozmowa kwalifikacyjna

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 20.12.2021 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.