Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista ds. badań proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy

21-05-2021

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Specjalisty/Specjalistki ds. badań proweniencji zbiorów w Dziale Inwentarzy


Miejsce pracy: Warszawa
 
Termin składania aplikacji do: 30 czerwca 2021 r.
 
Adres na który należy przesłać aplikację: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2021/05/Inwentarze/MNW”


ZADANIA I OBOWIĄZKI

 • prowadzenie badań nad pochodzeniem zbiorów Muzeum oraz historią jego kolekcji;
 • prowadzenie badań i opracowywanie dokumentacji zbiorów utraconych, w tym uznanych za straty wojenne Muzeum;
 • współpraca z Działami Zbiorów, Gabinetami i Oddziałami w zakresie prowadzonych badań i kwerend, oraz standaryzacji zapisów dotyczących pochodzenia w bazie danych inwentarza elektronicznego oraz publikacjach Muzeum, w tym katalogów zbiorów;
 • Inicjowanie, udział lub kierowanie projektami badawczymi dotyczącymi proweniencji zbiorów Muzeum;
 • aktywny udział w konferencjach naukowych, seminariach, grupach roboczych;
 • tworzenie opracowań i sprawozdań z realizacji zadań stanowiska.


WYMAGANIA

 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z zakresu historii sztuki lub historii;
 • znajomość przynajmniej dwóch języków obcych: j. niemiecki, j. angielski; mile widziana znajomość j. rosyjskiego;
 • znajomość zagadnień z zakresu badań proweniencyjnych, kolekcjonerstwa, przemieszczeń i restytucji dóbr kultury, jak również znajomość międzynarodowych zasad i dobrych praktyk w tej dziedzinie;
 • znajomość przepisów prawa polskiego z zakresu muzealnictwa, ochrony zabytków i restytucji dóbr kultury;
 • co najmniej 3-letni staż pracy w muzeach, instytucjach naukowych lub archiwach;
 • doświadczenie w opracowywaniu zbiorów muzealnych oraz pracy w systemie do elektronicznej ewidencji zbiorów muzealnych lub archiwalnych;
 • autorstwo lub współautorstwo projektów badawczych, kierowanie tymi projektami lub inne formy udziału w tych projektach;
 • znajomość narzędzi pakietu Office na poziomie średniozaawansowanym;
 • samodzielność, bardzo dobra organizacja pracy, rzetelność;
 • inicjatywa i konsekwencja w działaniu;
 • umiejętność komunikacji interpersonalnej i wysoka kultura osobista.OFERUJEMY

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
 • bardzo dobrą atmosferę pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.WARUNKI PRACY

 • Miejsce wykonywania pracy na terenie Gmachu Głównego Muzeum Narodowego w Warszawie, Oddziały MNW.
 • Możliwość delegacji krajowych i zagranicznych w związku z prowadzonymi kwerendami i projektami badawczymi.


WYMAGANE DOKUMENTY

 • życiorys/CV,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,
 • oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Muzeum zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami