Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Realizator Projektów Kulturalnych

30-12-2021

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Realizator Projektów Kulturalnych


Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

Termin składania aplikacji do: 16 stycznia 2022 r.

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2021/12/RPK/MNW”OPIS STANOWISKA
1) organizacja realizowanych w ramach Działu Projektów Kulturalnych projektów, działań, wydarzeń, w tym:
a) ustalanie harmonogramów projektów,
b) przygotowywanie dokumentacji projektów,
c) realizacja projektów, rozliczanie i prowadzenie ewaluacji projektów,
d) tworzenie i prowadzenie budżetów szczegółowych realizowanych projektów,
e) przygotowanie i koordynacja umów, zamówień, wniosków z zakresu zamówień publicznych, nadzór nad realizacją umów, rozliczenia faktur i sprawozdań
2) bieżąca współpraca z jednostkami organizacyjnymi w Muzeum Narodowym W Warszawie wskazanymi przez Kierownika Działu;
3) współpraca z polskimi i zagranicznymi partnerami, w tym m.in. z artystami, menadżerami oraz instytucjami kultury, w zakresie realizacji projektów kulturalnych w ramach programu Muzeum Narodowego w Warszawie;


WYMAGANIA
1.    wykształcenie wyższe;
2.    minimum dwuletnie doświadczenie pracy w państwowej lub samorządowej instytucji kultury przy realizacji lub koordynacji projektów (uwzględniające przygotowanie merytoryczne, logistyczne i administracyjne projektów);
3.    merytoryczna znajomość zagadnień z zakresu kultury współczesnej
4.    biegła znajomość środowisk MS Office
5.    biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
6.    zdolności organizacyjne i interpersonalne
7.    dodatkowo punktowane będzie doświadczenie w realizacji projektów filmowych i/lub dyskusji/debat/konferencji.


OFERUJEMY
1.    zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę zlecenie
2.    udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,
3.    realizację inspirującego, interdyscyplinarnego programu,
4.    pracę w przyjaznym, energicznym zespole,
5.    pełen wyzwań rozwój zawodowy,
6.    pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie,
7.    możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).


Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy przekazać do: 16.01.2022r.,
- wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
- lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa.

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)


INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru referencyjnego lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 30.01.2022 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.