Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Koordynator/ Koordynatorka Wystaw

30-11-2021

Muzeum Narodowe w Warszawie zprasza kandydatki i kandydatów do rekrutacji na stanowisko:
Koordynatora/ Koordynatorki Wystaw


Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie swojego CV i listu motywacyjnego na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

Termin składania dokumentów: 5 grudnia 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2021/11/KW/MNW”


GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU
•    przygotowanie harmonogramu i budżetu projektu,
•    koordynowanie procesu realizacji projektów wystawienniczych,
•    czuwanie nad terminowym przebiegiem realizacji całości projektu od momentu jego rozpoczęcia aż do momentu oficjalnego otwarcia,
•    bezpośrednia współpraca z kuratorem, aranżerem oraz z resztą zespołu powołanego do realizacji danego przedsięwzięcia - kontrola i koordynacja ich pracy,
•    realizacja harmonogramu i budżetu projektu oraz współpraca z instytucjami i podmiotami zaangażowanymi w jego realizację,
•    monitorowanie procesu powstania publikacji i druków towarzyszących wydarzeniu (we współpracy z działem wydawnictw i promocji),
•    zawieranie umów niezbędnych w procesie projektowym,
•    przygotowywanie wniosków i przeprowadzanie postępowań zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych MNW i ustawą Prawo Zamówień Publicznych dotyczących realizacji usług lub zakupów niezbędnych dla realizacji projektu, zlecanie prac na zewnątrz,
•    porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji prowadzonych projektów,


WYMAGANIA
•    wykształcenie wyższe, preferowane humanistyczne,
•    doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury minimum 2 lata
•    umiejętność prezentacji i prowadzenia spotkań publicznych,
•    wysoko rozwinięte zdolności negocjacyjne,
•    umiejętność pracy w zespole,
•    umiejętność pracy z budżetem
•    znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2 (drugi język będzie dodatkowym atutem),
•    znajomość obsługi komputera: MS Office (w szczególności Excel),
•    bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz umiejętność ustalania priorytetów,
•    kreatywność i samodzielność w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań,
•    umiejętność pracy pod presją czasu,

 
OFERUJEMY
•    zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,
•    udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,
•    stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
•    możliwość rozwijania własnych kompetencji poprzez udział w szkoleniach,
•    możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).


Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy przekazać do: 5.12.2021r.,

  • wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
  • przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa.

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/11/KW/MNW”


INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru referencyjnego lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu lub adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU

  • weryfikacja nadesłanych ofert
  • rozmowa kwalifikacyjna


Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 20.12.2021 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.