Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Asystent/Asystentka Kierownika Magazynów Zbiorów Rzeźby

30-11-2021

Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Asystent/Asystentka Kierownika Magazynów Zbiorów Rzeźby


Miejsce pracy: Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

Termin składania aplikacji: 12 grudnia 2021 r.

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2021/11/mag/MNW”


GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU
•    opieka nad zbiorami rzeźby w magazynach -  dbanie o ich bezpieczeństwo i właściwe warunki przechowywania; współpraca z Laboratorium w zakresie kontroli parametrów czystości powietrza i klimatu w magazynach
•    towarzyszenie i pomoc w obsłudze interesantów Muzeum Rzeźby
•    wykonywanie prac związanych z oprawą obiektów z kolekcji Muzeum Rzeźby w celu ich wypożyczenia lub na wystawy własne
•    współpraca z pracowniami konserwacji w zakresie prac introligatorskich, relokacji obiektów, z pracownią fotograficzną i pracownią skanera w związku z zaplanowanym fotografowaniem i skanowaniem obiektów
•    prace związane z przenoszeniem, wieszaniem i zdejmowaniem obiektów w obrębie magazynu
•    prace związane z ewidencją zbiorów w magazynie pod kontrolą kierownika magazynu
•    udział w skontrach muzeum


WYMAGANIA 
•    wykształcenie średnie
•    znajomość narzędzi pakietu Office
•    mile widziana podstawowa znajomość systemu MONA


OFERUJEMY
•    zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,
•    udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w Królikarni i Muzeum Narodowego w Warszawie,
•    pełen wyzwań rozwój zawodowy,
•    możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected]
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2021/11/mag/MNW”


Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”


TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy przekazać do: 12.12.2021 r.:

  • wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
  • przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub wysyłając drogą pocztową na adres:

Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa.

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2021/11/mag/MNW”


INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru referencyjnego lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys / CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU

  • weryfikacja nadesłanych ofert
  • rozmowa kwalifikacyjna

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 20.12.2021 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.