Aktualności

Zakończyliśmy projekt „Zachowanie unikatowego atlasu geograficznego „Speculum orbis terrae"!

30-12-2020

Zakończyliśmy projekt Zachowanie unikatowego atlasu geograficznego Speculum orbis terrae", obejmujący konserwację i digitalizację atlasu. Kopia cyfrowa jest już dostępna on-line w Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

 
Atlas prezentowany jest w Galerii Sztuki Dawnej, a towarzyszą mu piękne przykłady kartografii flamandzkiej i niderlandzkiej z końca XVI i z XVII wieku: dwie mapy Polski (m.in. Nicolasa Sansona (1600-1667) i Nicolasa Visschera st. (1618-1679) z 1680 r.) oraz edycja z 1613 r. pomnikowego atlasu Gerarda Mercatora (1512-1594) i Jodocusa Hondiusa st. (1563 1612) z podwójnym portretem obu kartografów.
 
Jest to rzadka okazja do zobaczenia obiektów z Kolekcji Kartografii, które najczęściej prezentowane są jako pojedyncze egzemplarze uzupełniające wystawy obiektów innego typu. Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli otworzyć Muzeum dla zwiedzających i pokazać nasze skarby. 
 
 
Zachowanie unikatowego atlasu geograficznego Speculum orbis terrae" - zadanie finansowane w ramach umowy 835/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.