Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Aktualności

Zakończenie projektu „Romantyczność 2022. Wilno-Warszawa-Paryż”

26-12-2022

W grudniu 2022 r. zakończył się dwuletni projekt edukacyjno-badawczy „Romantyczność 2022. Wilno-Warszawa-Paryż”, realizowany przez Muzealne Centrum Edukacji Szkolnej.

 

W ramach projektu, w latach 2021-2022, odbyło się ponad 80 wykładów, warsztatów i lekcji stacjonarnych i online. Na spotkaniach tych przedstawione zostały zebrane w czasie wizyt studyjnych w Paryżu i Wilnie materiały dotyczące pamiątek, dzieł sztuki i miejsc związanych z romantykami (ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie). Wizyty te były również okazją do spotkań z przedstawicielami partnerów projektu: Biblioteki Narodowej Francji w Paryżu (Bibliothèque nationale de France) oraz Instytutu Badań Kultury Litwy w Wilnie (Lietuvos Kultūros Tyrimų Institutas). Dzięki ich uprzejmości udało się zobaczyć miejsca i kolekcje niedostępne na co dzień publioczności, co wpłynęło znacząco na wartość merytoryczną projektu.

 

W czasie pobytu w Paryżu członkinie zespołu projektowego wygłosiły wykłady w Centre de civilsation polonaise na Sorbonne Université i w Bibliotece Polskiej w Paryżu (Société Historique et Littéraire Polonaise/ Bibliothèque Polonaise de Paris) oraz poprowadziły lekcje dla uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej oraz licealistów ze Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu przy Ambasadzie RP (Ecole polonaise de Paris). Na lekcjach wykorzystywane były przygotowane i wydrukowane specjalne druki.  W czasie wizyty studyjnej w Wilnie odbyły się wykłady w Muzeum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, organizowane we współpracy z  Instytutem Polskim w Wilnie oraz lekcje dla uczniów ze starszych klas szkoły podstawowej oraz licealistów z Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.                              

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Ponadto zostały wygłoszone wykłady i poprowadzone spotkania w Polsce. m.in. o kanonie literatury XIX wieku w projektach Polskiej Szkoły Plakatu dla publiczności Muzeum Narodowego w Warszawie, o recepcji literatury romantycznej w XIX wieku dla studentów Akademii Sołka w Poznaniu (online) oraz dla nauczycieli i wszystkich chętnych o związkach literatury i muzyki romantycznej, spotkanie przygotowane we współpracy z Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie.
W ramach projektu odbyły się również warsztaty dla nauczycieli w Muzeum Narodowym w Warszawie, w czasie których przedstawione zostały efekty współpracy z instytucjami francuskimi i litewskimi oraz wypracowane lekcje muzealne dopasowane do potrzeb uczniów i podstawy programowej. Po konsultacjach z nauczycielami zostały przygotowane cztery nowe tematy lekcji muzealnych związanych z Rokiem Romantyzmu Polskiego: „Wizerunki polskich romantyków”, „Romantyzm na plakacie”, „Inspiracje literaturą romantyczną w malarstwie polskim XIX wieku”, „Romantyzm. Postacie i wydarzenia”.

Łącznie we wszystkich wykładach, spotkaniach i lekcjach w Polsce i zagranicą udział  wzięło 1781 osób.


Relacje z pobytu w Wilnie i Paryżu zamieszczone zostały na profilu Facebook MCES i MNW oraz na stronie internetowej Muzeum Narodowego w Warszawie. O wykładach informowała również Sorbona, Biblioteka Polska w Paryżu, Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza w Paryżu przy Ambasadzie RP, Muzeum im. Adama Mickiewicza w Wilnie oraz Instytut Polski w Wilnie. Relacje z lekcji muzealnych w szkołach zagranicznych pojawiły się na profilu Facebook i stronach internetowych Szkoły Polskiej w Paryżu i Gimnazjum w Wilnie.


Autorki projektu wzięły udział w dwóch audycjach radiowych, których tematem były zagadnienia związane z projektem (Radio Wnet). W czasie pobytu w Wilnie zespół MCES udzielił wywiadu dla TVP Wilno, informacja o lekcjach i wykładach pojawiła się również w Radiu znad Wilii.


Podsumowaniem i prezentacją efektów dwuletniego projektu badawczo-edukacyjnego „Romantyczność 2022. Wilno- Warszawa-Paryż” była rewizyta w Warszawie przedstawicieli instytucji partnerskich z Paryża i Wilna oraz warsztaty dla nauczycieli w grudniu 2022 r.


Projekt zrealizowały:
Edyta-Rubka-Kostyra (MCES/MNW)
Bożena Pysiewicz (obecnie Muzeum Plakatu/MNW)
Urszula Król (obecnie MFC/NIFC)

 

Zadanie „Romantyczność 2022. Wilno-Warszawa-Paryż” realizowane przez zespół Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura inspirująca”.

 

___

 

Ilustracja: Walenty Wańkowicz, Portret Adama Mickiewicza na skale Judahu, 1827-1828. Zobacz obraz w Cyfrowym MNW.