Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Aktualności

Zakończenie drugiego etapu "Opracowania historii powstania, funkcjonowania i rozpadu kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki"

02-01-2024
Joseph Vernet,...

Zbliża się zakończenie projektu „Opracowanie historii powstania, funkcjonowania i rozpadu kolekcji Państwowych Zbiorów Sztuki. Etap drugi” prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie od 2022 roku.

Celem projektu, realizowanego etapami od 2017 roku, było opracowanie historii obiektów wchodzących w skład Państwowych Zbiorów Sztuki (PZS) oraz oszacowanie ich pierwotnego i obecnie zachowanego zasobu. W ramach tego działania w roku bieżącym przeprowadzona została weryfikacja zbiorów artystycznych i części zbiorów numizmatycznych PZS. Głównym efektem powinno być odtworzenie możliwie pełnego wykazu obiektów własnych i depozytów z zasobów PZS, ze wskazaniem przedmiotów zachowanych oraz potencjalnych strat wojennych.


W ramach zadania zdigitalizowana została również zachowana w MNW archiwalna dokumentacja ewidencyjna PZS. Efektem projektu będzie też zrewidowanie i wypracowanie dobrych praktyk oraz standardów prowadzenia badań proweniencyjnych nad zbiorami artystyczno-historycznymi, uzupełnione o metodologię badań z dziedziny numizmatyki.

 

Działanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Badanie polskich strat wojennych”.
 

 

___

Ilustracja: Joseph Vernet, Poranek, 1774, przedwojenny nr inw.: PZS 203. Obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie, nr inw. M.Ob.2569 MNW. Zobacz obiekt w Cyfrowym MNW.