Aktualności

Dział Edukacji MNW poszukuje edukatorów / edukatorek

29-08-2019
Muzeum Narodowe w Warszawie poszukuje osób zainteresowanych pracą w charakterze edukatorów / edukatorek w Dziale Edukacji. 
 
Poszukujemy osób zainteresowanych dołączeniem do zespołu edukatorów i edukatorek prowadzących lekcje muzealne, oprowadzania i warsztaty w galeriach stałych i na wystawach czasowych. Kandydaci i kandydatki powinni posiadać wiedzę z zakresu archeologii lub historii sztuki. Ważne, by lubili kontakt z gośćmi muzeum, pracę z dziećmi i młodzieżą, umieli w ciekawy, nieszablonowy sposób rozmawiać i opowiadać o sztuce.
 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
 • wykształcenie kierunkowe: historia sztuki lub archeologia, mile widziani również studenci tych kierunków;
 • łatwość nawiązywania kontaktu z grupą i umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, dodatkowym atutem będzie doświadczenie z zakresu pedagogiki i animacji kultury;
 • chęć nieustannego kształcenia i samodzielnego poszerzania swojej wiedzy i pracy warsztatowej z grupą;
 • umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów;
 • znajomość jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;
 
OFERUJEMY
 • elastyczny wymiar pracy, zależny od zadeklarowanej dyspozycyjności;
 • możliwość stałego kontaktu ze sztuką w jednym z największych muzeów w Polsce;
 • ciekawe, inspirujące zadania wykonywane w przyjaznym zespole;
 • możliwość poszerzenia wiedzy, uczestnictwa w szkoleniach i wydarzeniach specjalnych;
 • zatrudnienie na umowę zlecenie;
 
GŁÓWNE ZADANIA
 • prowadzenie lekcji muzealnych dla grup szkolnych, oprowadzanie zorganizowanych grup dorosłych, spotkań w galeriach stałych i na wystawach czasowych.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
 • życiorys/CV wraz z krótkim listem motywacyjnym i wstępną deklaracją dostępności (zajęcia prowadzimy w godzinach otwarcia muzeum oraz dodatkowo od o godz. 8.30 i 10.00 od wtorku do piątku);
 • Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 • dokumenty należy złożyć do dnia 15.09.2019 
 • adres do przesyłania aplikacji: edukacja@mnw.art.pl w tytule nabór – edukator/ edukatorka
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum. 
 
WARUNKI PRACY
 • Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałach.
 
INNE INFORMACJE
 • Zastrzegamy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami po 15.09.2019.
 • Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
 • W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e-mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
 • Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 
TECHNIKI I METODY NABORU
 • weryfikacja nadesłanych ofert,
 • rozmowa kwalifikacyjna.
 • przeprowadzenie próbnych zajęć na podstawie przygotowanego uprzednio scenariusza
 • Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
 • O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
 
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 30.09. br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.