Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Zakup muzealiów do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 Nazwa zadania: Zakup muzealiów do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Wartość dofinansowania:  60 792 PLN


Całkowity koszt zadania: 60 792 PLN

 

Opis zadania: Zakup obiektów do Zbiorów Sztuki Współczesnej, Zbiorów Wzornictwa i Zbiorów Sztuki Wschodniochrześcijańskiej.

 

Do Zbiorów Sztuki Współczesnej zakupiono obraz Icchaka [Vincenta, Wincentego] Braunera (Łodź 1887 – Oświęcim 1944), Bez tytułu (Głowa) z ok. 1919 r., tusz i gwasz na papierze, 23 x 16 cm. Zakupiony obraz jest unikatową pracą malarską z ekspresjonistycznego okresu artysty. Jego dorobek niemal w całości został rozproszony w czasie wojny. Brauner był członkiem założycielem jednego z pierwszych na ziemiach polskich ugrupowań awangardowych, działającej w Łodzi w latach 1919-21 grupy Jung Idysz. Twórczość artystów z grupą związanych stanowi najpełniejsze artystycznie osiągnięcie modernizmu żydowskiego na ziemiach polskich. Ten niewielki gwasz na papierze to silnie ekspresjonistyczne przedstawienie głowy i fragmentu barku. Mocne skontrastowanie czerwieni z czernią tuszu oraz rozczłonkowanie płaskich form, składających się na przedstawienie, stanowią o oryginalności i ekspresji dzieła.
Do Zbiorów Wzornictwa zakupiono Telewizor „Wisła B” z lat 1956-1957 – przykład pierwszego, polskiego odbiornika telewizyjnego, produkowanego przez Warszawskie Zakłady Telewizyjne WZT oraz serwis porcelanowy „Lidia”, w skład którego wchodzi imbryk z pokrywką, mlecznik, cukiernica z pokrywką oraz sześć filiżanek ze spodkami. Serwis pochodzi z prywatnej kolekcji Joanny i Mieczysława Młudzików z Warszawy i jest ważnym przykładem stylu określanego przez historyków designu jako „polski new look”. Serwis od lat 50. XX w. produkowany był w Zakładach Porcelany i Porcelitu Chodzież w różnych, modnych wówczas malaturach. Dekoracja naczyń jest niezwykle interesująca ze względu na nawiązanie do op-artu obecnego w ówczesnej sztuce.


Do Zbiorów Sztuki Wschodniochrześcijańskiej zakupiono  ikonę domową z przedstawieniem Archanioła Gabriela i św. Męczennicy Eudoksji przed obliczem Chrystusa z XVIII w. wykonaną przez warsztat prawosławny, o wymiarach: 30,5 x 26 x 3,5 cm. Ikona jest bardzo oryginalna pod względem formalnym i ikonograficznym. Wspólne przedstawienie Archanioła Gabriela i św. Eudoksji jest spotykane niezwykle rzadko.