Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie

 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

 Nazwa zadania: Rozbudowa kolekcji sztuki współczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie

 

Wartość dofinansowania:  945 000 PLN


Całkowity koszt zadania: 1 001 940,00 PLN

 

Opis zadania: Zadanie polegało na nabyciu 5 pozycji zakupowych do Zbiorów Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Warszawie. Na zespół prac składają się dzieła 5 artystów. Zakupy są kontynuacją programu rozbudowywania kolekcji sztuki nowoczesnej MNW o randze zbiorów narodowych i stanowią uzupełnienie dzieł reprezentatywnych dla określonych zjawisk i tendencji artystycznych. Zakup przyczynił się do podniesienia poziomu kolekcji, która jest bazą do tworzenia narzędzi promocji, badania i popularyzowania sztuki nowoczesnej w formach atrakcyjnych dla współczesnych odbiorców. Zakup wpisuje się w długoterminowy program rozwoju kolekcji sztuki nowoczesnej MNW.