Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Zadania dofinansowane z budżetu państwa

Modernizacja Muzeum Plakatu w Wilanowie wraz z rearanżacją galerii stałej
Zadanie dofinansowane w ramach dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych
 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa

 


 

Nazwa zadaniaModernizacja Muzeum Plakatu w Wilanowie wraz z rearanżacją galerii stałej 

 

Wartość dofinansowania zadania: 58 670,63 (stan na 2021 r.)
 
Całkowita wartość zadania: 3 000 000, 00 zł (wg planu)

 

Opis zadania: Celem zadania jest modernizacja i rearanżacja Muzeum Plakatu w Wilanowie zapewniająca właściwe warunki do prezentacji dzieł sztuki i atrakcyjnego prezentowania ekspozycji czasowych. Planowane są liczne działania, m.in..modernizacja elewacji, modernizacja dachu, prace modernizacyjne wewnątrz Muzeum oraz stworzenie nowej ekspozycji stałej.