Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

Korpus dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego

2016–2018

 

Celem projektu jest oprcowanie katalogu rozumowanego dzieł malarskich Henryka Siemiradzkiego wraz z raportem z badań technologiczno-konserwatorskich.

 

Organizatorzy: Muzeum Narodowe w Warszawie, Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, Muzeum Narodowe w Krakowie

Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Malinowski (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata)

Kierownik projektu ze strony MNW: dr Piotr Rypson

Koordynator projektu w MNW: Aneta Błaszczyk-Biały

Współpraca: Anna Miller, Paulina Adamczyk, Samanta Popow, Wojciech Głowacki

Kireownik programu badań technologiczno-konserwatorskich w MNW: Dorota Pliś

Współpraca: Ksenia Demolin, Justyna Kwiatkowska, Magdalena Borkowska, Dorota Ignatowicz-Woźniakowska