Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

Kolory przeszłości. Różnorodne role i sposoby funkcjonowania koloru w dawnej kulturze

2013–2017

Projekt realizowany przez wszystkie działy merytoryczne Muzeum oraz instytucje zewnętrzne.Problem koloru ma być bowiem rozpatrywany we wszystkich mediach i w szerokim aspekcie – zarówno od strony artystycznej, kulturowo-symbolicznej, jak i materialnej. Wyjaśniony ma być także fizyczny, optyczny i fizjologiczny aspekt koloru. Efektem końcowym będzie wystawa, na której pokazane zostaną dzieła sztuki wykonane z różnych materiałów i w różnych technikach: szkło, ceramika, emalie, wyroby metalowe, tkaniny, malarstwo, rysunki, grafiki, rzeźby, pochodzące z różnych kultur i czasów (kultura zachodnioeuropejska od czasów antycznych i kultura orientalna po Chiny i Japonię).


Do końca 2013 powstała koncepcja programu badawczego i wystawy; przeprowadzono wstępną kwerendę dotyczącą dzieł sztuki, które mają być eksponowane; wykonano konsultacje naukowe ze współpracownikami zewnętrznymi (fizykami, chemikami, fizjologami widzenia, neurologami, ewolucjonistami).

 

Kierownik projektu: dr Grażyna Bastek,
Współpraca: Ewa Orlińska-Mianowska, prof. dr hab. Antoni Ziemba, Michał Silski