Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

Kolekcja Potockich z Krzeszowic: rekonstrukcja i losy jednego z czołowych polskich zbiorów arystokratycznych

Koordynator badań: Marta Bienias 
Wykonawca: Ewa Manikowska
 
W Dziale Inwentarzy Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 2018-2019 w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Badanie polskich strat wojennych realizowane było zadanie Kolekcja Potockich z Krzeszowic: rekonstrukcja i losy jednego z czołowych polskich zbiorów arystokratycznych (05471/18/FPK/DDZ).
 
W ramach zadania przeprowadzono kwerendy w zbiorach archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych Warszawy (Muzeum Narodowe, Biblioteka Narodowa, Archiwum Akt Nowych, Archiwum Akt Dawnych, Archiwum Państwowe Miasta Warszawy), Krakowa (Muzeum Narodowe, Zamek Królewski na Wawelu, Archiwum Narodowe, Biblioteka Jagiellońska), Wrocławia (Biblioteka Uniwersytecka, Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego), Katowic (Archiwum Państwowe), Gdańska (Biblioteka Polskiej Akademii Nauk, Archiwum Państwowe, Muzeum Narodowe), które pozwoliły na odtworzenie historii tego zbioru podczas wojny i w pierwszych latach powojennych. 
 
Szczególną uwagę zwróciliśmy na źródła ikonograficzne oraz ich znaczenie dla badń proweniencyjnych polskich prywatnych kolekcji arystokratycznych. Ponieważ zbiory te zostały rozproszone w czasie II wojny swiatowej to zachowana dokumentacja rysunkowa bądź fotograficzna jest bezcennym źródłem do ich poznania. W ramach zadania przebadalismy w szczególności zbiory fotograficzne oraz korespondencję wybitnych historyków sztuki z przełomu XIX i XX wieku (Wilhelm von Bode, Bernard Berenson, Federico Zeri) oraz ważnych swiatowych instytucji, w któtrych prowadzone były w tym okresie badania nad dziejami europejskiej sztuki i kolekcjonerstwa (Kunsthistorisches Institut we Florencji, Kunsthistorisches Museum w Wiedniu, Kaiser Friedrich Museum w Berlinie). Dzięki tej kwerendzie udało się m.in. odnaleźć nieznane inwentarze polskich arystokratycznych kolekcji z drugiej połowy XIX wieku oraz nieznaną ikonografię zaginionych dziś obrazów z kolekcji Leona Pinińskiego, Potockich z Krzeszowic, Kazimierza Lubomirskiego.
 
 
 

Pliki do pobrania

krotka_historia_kolekcji_potockich_z_krzeszowic.pdf
Krótka historia kolekcji Potockich z Krzeszowic