Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Programy naukowe, projekty badawcze i konserwatorskie

Katalog rysunków francuskich 1500-1900 w zbiorach MNW

Opracowanie: Justyna Guze, Gabinet Rycin i Rysunków 
 
Muzealna kolekcja dawnych rysunków francuskich obejmuje ponad 800 prac wykonanych różnymi technikami (rysunki ołówkiem, kredkami, piórem i tuszem, lawowane, akwarele, pastele). Są wśród nich dzieła artystów najwyższej rangi – znakomicie reprezentowane jest zwłaszcza XVIII stulecie (np. François Boucher, Jean-Honoré Fragonard, Jean-Baptiste Greuze, Hubert Robert). Znaczny zespół stanowią także kopie z rysunków, obrazów i rycin sławnych artystów francuskich, które niegdyś miały inną niż obecnie rangę. Nowatorstwo przełomu XIX i XX wieku obrazują m.in. prace Camille’a Pissarra, Paula Signaca i Félixa Vallottona. 
 
Istotnym elementem przygotowywanego katalogu zbiorów są badania proweniencyjne. Zbiór obejmuje bowiem rysunki pochodzące m.in. z kolekcji Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej, Seweryna Smolikowskiego czy Jana Blocha. Ze zbiorów tego ostatniego pochodzi znakomita kolekcja XIX-wiecznych rysunków francuskich, których wspólnym mianownikiem jest humor i karykatura (są wśród nich prace mistrza wyobraźni Grandville’a, ale też znanych niegdyś, a zapominanych obecnie ilustratorów francuskiej prasy takich jak, André Grévin, François-Clément Sommier, Charles Tronsens).