Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Konferencje naukowe

Sesja naukowa towarzysząca wystawie OLGA BOZNAŃSKA (1865–1940)

Miejsce Boznańskiej w polskiej sztuce określił Wiesław Juszczak w błyskotliwej syntezie Modernizm z 1977 roku. Na przekór wszystkim, którzy pisali, że stylistyczna klasyfikacja malarstwa Boznańskiej jest niemożliwa, Juszczak powiada, iż stosując środki i technikę impresjonistyczną artystka osiąga ostateczny efekt napięcia emocjonalnego i drapieżnej ekspresji. Zauważa, że już w okresie monachijskim Boznańska odnalazła własną „przestrzenną formułę”: jej bezkonturowe postaci na niedookreślonych tłach już to się w nie wtapiają, już to się z nich wyłaniają, co daje poczucie niepokojącego pulsowania. „I od zasugerowania takiej przestrzeni »cerebralnej«, odrealnionej, rozpoczyna się tutaj przenikliwa, bezlitosna nierzadko opowieść o ludzkiej duszy”. Juszczak porównuje wibrujące plamy Boznańskiej do linii Wyspiańskiego: pozwalają one na przekroczenie wolumenu materii, by tym silniej wyrazić psychikę zjawisk i duszę artystki. W specyficznej polskiej recepcji kierunków zachodnich impresjonizm – powiada Juszczak – wiąże się z ekspresjonistycznym gruntem.


Olga Boznańska, która często i chętnie wystawiała z kobietami artystkami, należała do kolejnej generacji profesjonalnych malarek. Wprawdzie sama nie mogła jeszcze odbyć regularnych studiów akademickich, bo choć w Paryżu było to już od wielu lat możliwe, tradycyjne Monachium dopuszczało kobiety jedynie do nauki w prywatnych pracowniach profeso¬rów. Poddana genderowym ograniczeniom Boznańska zdołała jednak wejść na drogę profesjonalnej malarskiej kariery: miała samodzielne pracownie w Krakowie, Monachium, a następnie w Paryżu, regularnie wystawiała w różnych miastach, śledziła recenzje, otrzymywała nagrody, przyjmowała zamówienia, uczyła, była członkinią polskich i międzynarodowych towarzystw artystycznych. Jej decyzja zamieszkania w Paryżu podyktowana była względami artystycznymi. Należała do pokolenia pomiędzy Anną Bilińską, której niezwykła dla jej płci kariera została okupiona pracą w rozpaczliwie ciężkich warunkach i przedwczesną śmiercią, a prawdziwym wysypem młodych, utalentowanych kobiet z Polski, które zasiliły międzynarodowy tygiel École de Paris, takich jak Mela Muter, Tamara Łempicka, Sara Lipska, Alicja Halicka i bar¬dzo wiele innych. Wszystkie wymienione kobiety miały mężów, mistrzów, protektorów i kochanków, którzy już to pomagali, już to przeszkadzali w ich karierach. Co więcej, wiele z nich, choć wykształconych w klasycznych dyscyplinach sztuki, szukało dla siebie nisz w sztukach dekoracyjnych, projektowaniu wnętrz, kostiumów i mody, rękodziele, grafice użytkowej i wszędzie tam, gdzie otwierało się pole niezagospodarowane do końca przez mężczyzn. Boznańska przeciwnie, zdecydowała się być westalką przy ołtarzu sztuki i ani na krok nie zboczyła z obranej drogi malarskiej. Była naraz niezwykle nowoczesna i ogromnie konserwatywna.
Wydaje się, że choć każda wystawa i każde kolejne opracowanie przybliża nas do fenomenu sztuki Olgi Boznańskiej, wciąż jesteśmy na początku drogi. To dobrze, czeka nas wiele interesujących przygód z artystką od dawna należącą do kanonu polskiego malarstwa, a przy tym ciągle nie dość znaną i intrygującą.


Agnieszka Morawińska
Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie

 

-----

 

Porządek sesji

 

I część: Muzeum Narodowe w Warszawie / godz. 9.00–16.00

II część: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki / godz. 17.00–20.00

 

Muzeum Narodowe w Warszawie / Kino MUZ / Aleje Jerozolimskie 3

 

8.30–9.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

 

9.00–9.10 POWITANIE GOŚCI I OTWARCIE SESJI

 

9.10–10.30

 

Moderator: dr hab. Joanna Sosnowska, Instytut Sztuki PAN

 

Boznańska 2015

Anna Król, starszy kustosz, kurator, Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie

 

Elita elit. Olga Boznańska w Towarzystwie Artystów Polskich „Sztuka”

Urszula Kozakowska-Zaucha, kierownik Działu Nowoczesnego Polskiego Malarstwa i Rzeźby MNK

 

Kolekcjonerstwo paryskie w czasach Boznańskiej

dr hab. Tomasz F. de Rosset, prof. UMK, kierownik Zakładu Muzealnictwa Wydziału Sztuk Pięknych, UAM w Toruniu

 

Boznańskiej paryska biografia towarzyska

dr Ewa Bobrowska, Terra Foundation for American Art

 

10.30–10.50 PRZERWA NA KAWĘ

 

10.50–12.00

 

Moderator: Urszula Kozakowska-Zaucha, MNK

 

Dar wyjątkowy dla Towarzystwa Historyczno-Literackiego – kolekcja obrazów Olgi Boznańskiej ze zbiorów Bolesława Biegasa

Xavier Deryng, prof., Université de Rennes 2

 

Boznańska »Najdroższym Złotem« dla przyjaciół

Renata Higersberger, kustosz, Zbiory Sztuki Polskiej do1914 roku, MNW

 

Olga Boznańska i Beatrice How – dwie dobre znajome z Paryża

Maria Rostworowska, romanistka, tłumaczka

 

12.00–12.15 PRZERWA

 

12.15–13.30

 

Moderator: Renata Higersberger, MNW

 

Malarstwo Olgi Boznańskiej i tradycja Rückenfigur

dr Michał Haake, adiunkt, IHS UAM w Poznaniu

 

Klinika obrazów. Muzealna konserwacja dzieł Olgi Boznańskiej

Janusz Czop, wicedyrektor ds. Konserwacji i Przechowywania Zbiorów MNK

 

Technika, technologia i chemia zabytku – Boznańska okiem konserwatora i chemika

Anna Lewandowska, konserwator, Pracownia Konserwacji Malarstwa na Płótnie MNW

dr hab. Barbara Wagner, prof. UW, Wydział Chemii

 

13.30–14.30 PRZERWA NA LUNCH

 

14.30–16.00 SPOTKANIE PRZY OBRAZACH BOZNAŃSKIEJ W GALERII WYSTAW CZASOWYCH

 

-----

 

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki / Plac Małachowskiego 3 / sala multimedialna, wejście od ul. Burschego

 

17.00–18.00

 

Moderator: dr Ewa Bobrowska, Terra Fondation for American Art

 

Widok pracowni

dr hab. Joanna Sosnowska, prof., Instytut Sztuki PAN

 

Metamorfozy krakowskich uczennic

dr Piotr Kopszak, kustosz MNW

 

Pracownia artystki

dr Agnieszka Bagińska, asystent, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 MNW

 

18.00–18.15 PRZERWA

 

18.15–19.15

 

Moderator: dr Agnieszka Bagińska, MNW

 

Dematerializacja materii. O ubiorach w malarstwie Olgi Boznańskiej

Anna Straszewska, Instytut Sztuki PAN

 

Paul Nauen, malarz z portretu Olgi Boznańskiej

Eva Klaputh, Państwowa Biblioteka Bawarska w Monachium, Dział Rękopisów

 

Zamiast spojrzenia. Popiersie starszej kobiety

dr Agnieszka Skalska, Galeria Sztuki Polskiej od XVIII w. do 1945 roku, MNP

 

19.15–20.00 DYSKUSJA KOŃCOWA z niespodzianką

 

 

Sesja naukowa towarzysząca wystawie

OLGA BOZNAŃSKA (1865–1940) w Muzeum Narodowe w Warszawie

15 kwietnia 2015

 

koordynacja merytoryczna sesji

Renata Higersberger, MNW

dr Agnieszka Bagińska, MNW

 

organizacja

Agnieszka Gizińska, Koordynator ds. Wystaw MNW

Bartłomiej Podlewski, Dział Marketingu i Pozyskiwania Funduszy MNW