Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Konferencje naukowe

Sesja naukowa towarzysząca wystawie Aleksander Gierymski 1850–1901

Muzeum Narodowe w Warszawie serdecznie zaprasza na sesję naukową poświęconą życiu i twórczości Aleksandra Gierymskiego – twórcy, którego dzieła są obecnie eksponowane na wystawie czasowej Aleksander Gierymski 1850–1901.

Porządek sesji

8.30–9.00
Rejestracja uczestników

9.00–10.30
Powitanie gości i otwarcie sesji

Moderator: dr Michał Haake, Zakład Historii i Teorii Badań nad Sztuką IHS UAM w Poznaniu

Ewa Micke-Broniarek, kustosz, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 MNW
Gierymskiego „cnoty przeciwne”. Opinie krytyków i malarzy o twórczości artysty na początku XX wieku

Anna Lewandowska, starszy konserwator, Pracownia Konserwacji Malarstwa na Płótnie MNW
Marzenia Gierymskiego o malarstwie doskonałym a problemy konserwatorskie

prof. Tadeusz Parnowski, psychiatra, oraz dr n. med. Dorota Parnowska, psycholog kliniczny,
Instytut Psychologii i Neurologii w Warszawie
Aleksander Gierymski okiem psychiatry i psychologa

10.30–11.30
Dyskusja / przerwa na kawę

11.30–13.30
Moderator: prof. Maria Poprzęcka, IHS UW

dr hab. prof. KUL Dorota Kudelska, Katedra Komparatystyki Artystycznej KUL
Gierymski w Wiedniu

Anna Rudzińska, kustosz, Gabinet Rycin i Rysunków MNW
Rysunki Gierymskiego w prasie warszawskiej

Kamilla Pijanowska, adiunkt, Gabinet Rycin i Rysunków MNW
Włochy Aleksandra Gierymskiego (drzeworyty)

dr Agnieszka Rosales Rodriguez, Zakład Historii Sztuki i Kultury Nowoczesnej IHS UW
Aleksander Gierymski i macchiaioli

13.30–15.00
Dyskusja / przerwa na lunch

15.00–16.30
Moderator: dr hab. prof. KUL Dorota Kudelska

dr Michał Haake, Zakład Historii i Teorii Badań nad Sztuką IHS UAM w Poznaniu
Motyw kobiety w twórczości Gierymskiego

dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Pracownia Badań nad Tradycją Europejską Instytutu Filologii Polskiej UAM w Poznaniu
Artysta jako „wywołaniec”. Aleksander Gierymski wśród bohaterów liryki Zenona Przesmyckiego (Miriama)

Krystyna Znojewska-Prokop, kustosz, Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 MNW
Aleksander Gierymski i Antoni Madeyski – dzieje przyjaźni

16.30–17.00
Dyskusja końcowa


Koordynacja merytoryczna sesji: Renata Higersberger, MNW, [email protected] /
dr Michał Haake, IHS UAM w Poznaniu
Organizacja sesji: Agnieszka Bagińska, Bartłomiej Podlewski i Paula Kusińska, MNW