Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Konferencje naukowe

Międzynarodowy Festiwal Moving Type

Sympozjum, warsztaty i międzynarodowe przeglądy studenckich filmów typograficznych w Kinie Muz w MNW

Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych we współpracy z uczelniami projektowymi Europy i USA oraz Muzeum Narodowym w Warszawie i Narodowym Instytutem Audiowizualnym serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych komunikacją wizualną, opartą na tekście od 27 do 29 maja 2013 do Kina Muz w MNW oraz w budynku „A”  PJWSTK w Warszawie, do udziału w sympozjum, warsztatach i międzynarodowych przeglądach studenckich filmów typograficznych.

Zapraszamy do obejrzenia spotu promującego wydarzenie i odwiedzenia strony internetowej Festiwalu!
Zadania i cele

Tematem Festiwalu jest typografia dynamiczna, stosowana w projektowaniu infografiki, w video-klipach w reklamie, w czołówkach i napisach filmowych, w aplikacjach interaktywnych a także w szeroko pojętych działaniach artystycznych i eksperymentalnych interpretujących tekst.
W trakcie sympozjum przedstawione zostaną programy i rezultaty nauczania typografii dynamicznej w zastosowaniu projektowym.
Konferencja ma zintegrować działania międzynarodowej grupy nauczycieli akademickich, studentów i projektantów oraz przybliżyć wiedzę na temat współczesnego projektowania tekstu dynamicznego szerokiemu odbiorcy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w przeglądach, wykładach i otwartych dyskusjach. Decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz dostępny jest na stronie: www.motyf.pjwstk.edu.pl od 12 maja 2013 do wyczerpania miejsc.
Typografia, tradycyjnie, odbierana jest jako rzemiosło pragmatyczne, rozwijające się w oparciu o założenia bliskie sztuce, technologii i komunikacji tekstem. W XX wieku jej losy ściśle splotły się z awangardową twórczością projektantów komunikacji wizualnej. Systemy dtp ei „wysiwyg” otwarły drzwi zecerni każdemu posiadaczowi komputera.

Staliśmy się posiadaczami fontów systemowych umożliwiających składanie tekstu w programach posiadających profesjonalne narzędzia typograficzne, których istnienia często nie jesteśmy w pełni świadomi. Każdy krój pisma, zainstalowany w naszym systemie komputerowym jest takim odrębnym programem, zarządzającym danymi matematycznymi, odpowiadającymi za przebieg krzywych Béziera okreslajacych kształt i zachowanie litery w tekście.
W renesansowej Europie Gutenberg wraz z wprowadzeniem ruchomej czcionki czcionka wprowadził system, umożliwiający dokładne powielanie wzorca, gwarantujący precyzję odtwarzania kształtu i rozmiaru zaprojektowanych znaków. Zadecydowało to o jego sukcesie i dalszym rozwoju. Standaryzacja otwarła nową erę komunikacji i osiągnęła „złoty wiek” w latach 20. minionego stulecia. Twórcy awangardowej typografii poszukiwali współczesnych możliwości unifikacji i parametryzacji, opartych o założenia matematyczne.

Ruchoma czcionka Gutenberga ewoluowała, przekształcając się w klawisze, edytujące poszczególne glify. Te zostały zastąpione zapisem cyfrowym, definiującym przebieg krzywych, określających formę liter. Kod informatyczny nadał im ruch, umożliwiając modyfikację kształtu w czasie. Dzięki algorytmowi można zmieniać również barwę, skalę i położenie każdego znaku. Teksty istnieją i zanikają w czasie, a ich regularność, powtarzalność i  trwałość definiuje skrypt, w języku zrozumiałym dla maszyny. O efekcie końcowym decydują ruch, rytm, przestrzeń, czas i światło. 
Kolejna po gutenbergowskiej rewolucja technologiczna, za sprawą Jobsa i jego ipada, umożliwiła edycję, zapis oraz indywidualną dystrybucję i upowszechnienie informacji multimedialnych.

Technologia inspiruje projektantów. Zrealizowała się idea rodem z powieści science-fiction. Zatem, co dalej? Powinniśmy żałować minionych standardów, czy raczej opracować nowe zasady komunikacji wizualnej? Jak znaleźć związek między ruchomą czcionką a ruchomym, dynamicznym tekstem? Co proponuje pokolenie urodzone ze smart screenem? 

Program sympozjum, biogramy wykładowców i abstrakty wystąpień oraz dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.motyf.pjwstk.edu.pl