Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Konferencje naukowe

Międzynarodowa Konferencja Drewno Zabytkowe: Badania i Konserwacja w XXI wieku

Międzynarodowa konferencja z udziałem trzech grup ICOM-CC:

 • Wood, Furniture, & Lacquer
 • Scientific Research
 • Sculpture, Polychromy & Architectural Decoration

organizowana przy współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

Muzeum Narodowe w Warszawie
28–30 października 2013

 

Prosimy o nadsyłanie propozycji wykładów na adres

Termin nadsyłania propozycji wykładów: do 28 lutego 2013

 

Międzynarodowa Konferencja zatytułowana Drewno zabytkowe: badania i konserwacja w XXI wieku ma na celu poruszenie różnych zagadnień związanych z nowymi metodami badań i konserwacji zabytkowych drewnianych struktur architektonicznych, jak i zabytkowych mebli, rzeźb drewnianych polichromowanych, malarstwa na drewnie, drewna malowanego, pozłacanego, lakierowanego i innych zabytkowych obiektów drewnianych. Tematyka konferencji będzie miała na uwadze:

 • nowości w badaniach naukowych odnośnie konserwacji i analizowania drewna zabytkowego
 • studiowanie mechanizmu destrukcji drewna spowodowanej specyficznymi właściwościami fizycznymi i zmianami środowiska naturalnego
 • zależności pomiędzy podłożem drewnianym i różnorodnymi warstwami dekoracji powierzchni
 • nowe metody stosowane w konserwacji drewnianych obiektów bez warstwy lakieru jak i obiektów lakierowanych, polichromowanych lub pozłacanych (rzeźby, obrazy na podłożu drewnianym, meble i wyposażenie wnętrz, struktury architektoniczne i obiekty dekoracyjne)
 • prezentowanie przykładów pokazujących problemy związane z konserwacją drewna zabytkowego, jak i oferujących nowe rozwiązania i właściwe postępowania konserwatorskie
 • prezentowanie przykładów ukazujących złożoność badań odnośnie zabytków sztuki o podłożu drewnianym, łączących analizy techniczne z kontekstem historycznym obiektu i wynikającym z tego postępowaniem konserwatorskim.

Konferencja ta stworzy forum do dyskusji pomiędzy naukowcami w dziedzinie konserwacji drewna, wykładowcami w zakresie konserwacji zabytków i praktykującymi konserwatorami. Zgromadzi ona międzynarodowych ekspertów w dziedzinie badań nad drewnem zabytkowym i stworzy możliwość
konserwatorom z całego świata do wymiany poglądów i doświadczeń.

Intencją organizatorów konferencji jest opublikowanie wszystkich zaakceptowanych prelekcji w języku angielskim, jednakże prezentacje podczas konferencji będą dozwolone w obydwóch oficjalnych językach, polskim i angielskim, z bezpośrednim tłumaczeniem oferowanym podczas wykładów.

Komitet Organizacyjny konferencji serdecznie zaprasza do nadsyłania propozycji prelekcji i plakatów prezentujących projekty konserwatorskie i nowości w badaniach drewna zabytkowego. Zainteresowani autorzy są proszeni o nadsyłanie streszczeń propozycji wykładów lub plakatów (400–600 słów) elektronicznie do 28 lutego 2013 roku, na adres: .

Proponowane wykłady nie powinny być poprzednio publikowane. Nadsyłanie propozycji wykładów na temat projektów w toku jest także mile widziane. Propozycje w języku polskim lub angielskim powinny zawierać informacje dotyczące kontaktów do autora (autorów) – nazwa instytucji, adres, telefon, fax, e-mail. Wszystkie propozycje będą rozpatrywane przez Komitet Organizacyjny konferencji i zaproszonych ekspertów. Autorzy będą poinformowani o wynikach przed 30 kwietnia 2013 roku.

 

Komitet Organizacyjny konferencji:

 • Kate Seymour, Koordynator, ICOM-CC Sculpture, Polychromy, & Architectural Decoration Working Group,
 • Austin Nevin, Koordynator, ICOM-CC Scientific Research Working Group,
 • dr Małgorzata Sawicki, Koordynator, ICOM-CC Wood, Furniture, & Lacquer Working Group,
 • Marcin Draniak, Koordynator, kontakty z Dyrekcją, Kierownik Laboratorium, Muzeum Narodowe w Warszawie,
 • dr Elżbieta Pietrusińska-Pilecka, Specjalista do Spraw Naukowych i Konserwatorskich, Muzeum Narodowe w Warszawie,
 • Dorota Ignatowicz-Woźniakowska, Główny Konserwator, Muzeum Narodowe w Warszawie,
 • profesor Iwona Szmelter, Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,