Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Konferencje naukowe

Międzynarodowa Konferencja Etiopistyczna

Konferencja naukowa organizowana przez Katedrę Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Wydziału Historycznego UW, Muzeum Narodowego, Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego.

 

Najważniejsze wydarzenie akademickie poświęcone studiom nad Etiopią i Rogiem Afryki w tym roku odbędzie się w Warszawie. Na konferencję przybędzie około 400 gości, w tym ok. 100 przyjedzie bezpośrednio z Etiopii.

Dopiero po raz drugi konferencja odbywa się w Europie Środkowo-Wschodniej (w 1986 roku odbyła się w Moskwie). Konferencja stanowi zatem ważny etap w rozwoju relacji Etiopii z naszą częścią świata.


Wybór Warszawy na miejsce konferencji jest jednym z wielu elementów prężnie rozwijającej się w ostatnich latach współpracy polsko-etiopskiej. W przeszłości zainteresowanie Etiopią było ograniczone do kręgów akademickich. W istocie, języki Etiopii były nauczane na Uniwersytecie Warszawskim już w latach 30-tych XX wieku, a polscy naukowcy tacy jak między innymi Stefan Strelcyn czy Stanisław Chojnacki wnieśli wielki wkład do badań nad Etiopią. Jednakże w ostatnich latach po ponownym otwarciu ambasady RP w Addis Abebie rozwijają się także kontakty ekonomiczne, mają miejsce inwestycje polskich firm w Etiopii.


Referaty wygłoszone podczas Konferencji będą dotyczyć bardzo szerokiego spektrum zagadnień, punkt ciężkości spoczywa tradycyjnie na naukach społecznych i humanistycznych. Uczestnicy będą mogli wybierać spośród ok. 50 paneli, wśród których znajdą się takie jak na przykład: rola kobiet w dziejach Etiopii, literatura muzułmańska w Etiopii, stosunki między Etiopią a Jemenem, migracje zarobkowe czy historia kartografii. Konferencji będą towarzyszyły liczne wydarzenia kulturalne, wśród nich warto wspomnieć choćby o wystawie malarstwa polsko-etiopskiego małżeństwa artystów, Barbary i Worku Goshu.

 

Organizacja konferencji była możliwa dzięki pomocy finansowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zgodnie z wieloletnią tradycją partnerem organizatorów jest Instytut Studiów Etiopistycznych (Institute of Ethiopian Studies) w Addis Abebie.

 

Szczegóły nt. programu już wkrótce

 

Information in English