Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Konferencje naukowe

Konferencja naukowa „Malowidła z Faras - 50 lat w Polsce / Faras murals - 50 years in Poland”

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN we współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie organizuje otwartą dla publiczności konferencję naukową „Malowidła z Faras - 50 lat w Polsce / Faras murals - 50 years in Poland”.

 

Otwarcie w Muzeum Narodowym w Warszawie nowej galerii zabytków pochodzących z polskich wykopalisk w Sudanie ,w tym ze wspaniałą kolekcją malowideł ściennych z katedry w Faras, wywołało po pięćdziesięciu latach ponowną falę zainteresowania tematem nubijskiego malarstwa w polskim środowisku naukowym.

 

Faraskie malowidła stanowią pierwszy i najliczniejszy zespół ze znalezionych dotychczas w Nubii, obrazujący rozwój tej sztuki od VIII po XIII wiek i jako taki przedstawia niezwykłą wartość dla badań nad chronologią, ikonografią i techniką malarską. Odpowiadając na to zainteresowanie Zakład Nubiologii Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN postanowił zorganizować, przy współpracy Muzeum Narodowego w Warszawie, konferencję naukową poświęconą w szczególności malarstwu faraskiemu.

 

W miejscu jego ekspozycji zgromadzą się najwybitniejsi specjaliści z tego zakresu, którzy w toku obrad przedstawią obecny stan wiedzy na temat faraskiego malarstwa. Czas po temu jest najwłaściwszy, jako że badania nad malarstwem nubijskim, będące od lat jedną z polskich specjalności naukowych, rozwijają się stale dzięki kolejnym zespołom malowideł zdobiących budowle w Starej Dongoli i Banganarti odkrywanym przez nasze misje archeologiczne.

 

Cała konferencja będzie otwarta dla publiczności. Przewidziano także zwiedzanie galerii wraz z prelegentami.

 

10 października 2015 (sobota)

godz. 10.00–18.00

Muzeum Narodowe w Warszawie, Kino MUZ

 

PROGRAM

10:00 OTWARCIE KONFERENCJI z udziałem przedstawicieli dyrekcji MNW i IKŚiO PAN

10:10 dr hab. Bogdan Żurawski (IKŚiO PAN), Polska – Sudan – Faras

10:25 dr Stefan Jakobielski (IKŚiO PAN), Jak „freski” z Faras trafiły do Polski

10:45 dr Dobrochna Zielińska (IA UW), Katedra faraska – świadek historii sztuki nubijskich królestw Nobadii i Makurii

11:10 mgr Bożena Mierzejewska (MNW), Kształtowanie się programu ikonograficznego katedry w Faras

 

11:35–11:50 PRZERWA NA KAWĘ

 

11:50 dr Małgorzata Martens-Czarnecka (em. PAN), Rzemiosło malarzy faraskich

12:15 dr Stefan Jakobielski (IKŚiO PAN), Uwagi o chronologii malowideł faraskich

12:40 dr Magdalena Łaptaś (IHS UKSW), Atrybut, strój, kontekst i inskrypcja w interpretacji malowideł z Faras

13:05 dr Alfred Twardecki (MNW), Historia galerii i nowa aranżacja tejże

Od 13:20 – ew. zwiedzanie Galerii Faras z przewodnikiem oraz udziałem prelegentów i możliwością zadawania im pytań podczas oprowadzania

 

13:50–14:40 PRZERWA OBIADOWA

 

14:40 prof. dr hab. Piotr O. Scholz (IHS UŁ), Lokalna tradycja ikoniczna Doliny Nilu na przykładzie wielkiej kompozycji Bożego Narodzenia z Faras

15:05 dr hab. Aleksandra Sulikowska (IHS UW, MNW), Święta Anna z Faras – nubijski wizerunek matki Bogurodzicy a ikonografia bizantyjska

15:30 prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska (IA UW), Jezus Chrystus, Bóg w Trójcy Świętej jedyny – wczesnochrześcijańskie źródła malowideł nubijskich

 

16:00–16:20 PRZERWA NA KAWĘ

 

16:20 mgr Agnieszka Kijowska oraz mgr Katarzyna Rachuta-Wierniewska (MNW), Malowidła z Faras w Muzeum Narodowym po pięćdziesięciu latach. Uwagi konserwatorskie

16:45 mgr Bożena Rostkowska (em. PAN), Dwie Matki – kilka uwag na temat malowidła nr inw. 19 w sudańskim Muzeum Narodowym w Chartumie

17:10 prof. dr hab. Adam Łajtar (IA UW), Inskrypcje na ścianach katedry faraskiej

17:35 prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (IA UW), Ponowny rzut oka na malowidła faraskie

 

18:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI