Konferencje naukowe

Konferencja naukowa Agency of Things. New Perspectives on European Art of the Fourteenth–Sixteenth Centuries

Konferencja naukowa Agency of Things. New Perspectives on European Art of the Fourteenth–Sixteenth Centuries [Sprawczość rzeczy. Nowe spojrzenie na sztukę europejską XIV–XVI wieku] współorganizowana przez Instytut Historii Sztuki / Uniwersytet Warszawski i Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Sztuka przełomu średniowiecza i epoki nowożytnej była konstelacją ruchomych, sprawczych rzeczy, ręcznie manipulowanych i manipulujących ich właścicielami. Dziś zawiesiliśmy te przedmioty na ścianach muzealnych galerii, umieściwszy w gablotach, zamknąwszy w szafach gabinetów. Poniekąd ukradliśmy im część ich prawdziwego życia – dawną mobilność i sensoryczny kontakt z odbiorcą, ich niegdysiejszą moc działania, sprawcze uczestnictwo w życiu dawnych ludzi. Konferencja próbuje odtworzyć te dawne ich znaczenia, przesłania i funkcje.


Program konferencji i informacja w języku angielskim / Conference programme and information in English