Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Praca

Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych

 
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
 
Specjalista / Specjalistka ds. Zamówień Publicznych
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected] 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2023/02/INWE/MNW”
 
GŁÓWNE ZADANIA

• Organizowanie i prowadzenie przy współudziale zespołów merytorycznych postępowań, udział w pracach komisji przetargowych oraz ich obsługa biurowo-organizacyjna,
• Prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z przeprowadzanymi postępowaniami, przygotowywanie projektów umów, opinii w zakresie prowadzonego postępowania oraz aktów wewnętrznych MNW,
• Przygotowanie pism i wystąpień do właściwych instytucji kontrolujących oraz audytujących przebieg postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
• Prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej dotyczącej zamówień publicznych,
• Sporządzanie i publikowanie sprawozdań i raportów,
• Prowadzenie rejestrów zamówień publicznych,
• Archiwizacja dokumentów dot. zamówień publicznych.
 
WYMAGANIA
 
• Minimum 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z udzielaniem zamówień publicznych, w tym co najmniej rok doświadczenia w zakresie przygotowania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiającego,
• Wykształcenie wyższe (preferowane: prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne),
• Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych na podstawie ustawy PZP,
• Znajomość narzędzi pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,
• Sumienność w wykonywania obowiązków,
• Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych oraz pracy pod presją czasu,
• Dodatkowy atutem będzie znajomość platformy e-zamówienia oraz ukończone kursy i szkolenia z zakresu stosowania ustawy PZP.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

• Życiorys/CV,
• Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
OFERUJEMY
 
• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury;
• umowę o pracę;
• bogaty pakiet socjalny/benefity;
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;
• pełen wyzwań rozwój zawodowy;
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie;
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).
 
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
SKŁADANIE DOKUMENTÓW

 

Dokumenty należy złożyć wysyłając je na adres mailowy:

lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

Decyduje data wpływu oferty do Muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: Oferta pracy – 2023/03/zamówienia/MNW

 

INNE INFORMACJE

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.