Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Starszy Asystent / Starsza Asystentka w Dziale Archiwum MNW

26-06-2023
 
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
 
Starszy Asystent / Starsza Asystentka w Dziale Archiwum MNW
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected] 

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2023/06/ARCHIWUM/MNW”
 
GŁÓWNE ZADANIA

• administrowanie bazą danych ZOSIA, opieka nad jej prawidłowym działaniem,
• opracowywanie naukowe materiałów archiwalnych i audiowizualnych zespołu Muzeum Narodowe w Warszawie, znajdujących się w Archiwum MNW,
• przejmowanie dokumentacji archiwalnej i niearchiwalnej z komórek organizacyjnych Muzeum i Oddziałów MNW,
• porządkowanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie elektronicznego inwentarza archiwalnego,
• współpraca z komórkami organizacyjnymi w Muzeum i Oddziałami MNW w zakresie zgodnego z obowiązującą Instrukcją Kancelaryjną właściwego postępowania z dokumentacją, doboru odpowiednich symboli i klas z wykazu akt (JRWA), prawidłowego zakładania i prowadzenia akt spraw oraz właściwego przekazywania dokumentacji do Archiwum,
• przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej zgodnie z Instrukcją archiwalną MNW,
• udostępnianie zasobu Archiwum MNW pracownikom i naukowcom z zewnątrz, a także przeprowadzanie kwerend archiwalnych,
• porządkowanie i opieka nad magazynami archiwalnymi,
• obsługa systemu EZD i znajomość zasad zarządzania dokumentacją elektroniczną, w tym prowadzanie szkoleń dla pracowników MNW.
 
WYMAGANIA
 
• ukończone studia wyższe: historia ze specjalnością archiwistyka lub studia o kierunku archiwistyka, lub wyższe magisterskie (kierunek humanistyczny) i ukończony kurs kancelaryjno-archiwalny drugiego stopnia,
• minimum dwuletnie doświadczenie pracy w archiwum,  
• dobra znajomość jednego języka obcego (jęz. angielski, rosyjski, niemiecki),
• umiejętność pracy w zespole,
• systematyczność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
• dobra znajomość narzędzi pakietu MS Office,
• mile widziana znajomość systemu EZD.
 
OFERUJEMY
 
• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,
• pracę stacjonarną w przyjaznym zespole,
• pakiet socjalny
• ubezpieczenie grupowe,
• pakiet sportowy,
• prywatną opiekę medyczną,
• elastyczny czas pracy
• spotkania integracyjne,
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

• dokumenty należy złożyć do: 25.06.2023r.,
• wysyłając je na adres mailowy:
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa,
• decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia),
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/06/ARCHIWUM/MNW”.
 

INNE INFORMACJE

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).