Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista/Specjalistka ds. redakcji zasobów cyfrowych

28-10-2022
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Specjalista/Specjalistka ds. redakcji zasobów cyfrowych

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl


Termin składania aplikacji do: 27 listopada 2022 r.
 
W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/09/digitalizacja/MNW”

 
GŁÓWNE ZADANIA

1. Redakcja metadanych opisowych i kontekstowych rekordów obiektów w muzealnym systemie bazodanowym,
2. Zarządzanie słownikami kontrolowanymi w muzealnym systemie bazodanowym,
3. Pozyskiwanie majątkowych praw autorskich lub licencji do obiektów ze zbiorów Muzeum,
4. Prowadzenie i aktualizowanie wykazów artystów, których prace są w domenie publicznej,
5. Realizacja kwerend w zakresie posiadanej przez Dział dokumentacji ikonograficznej,
6. Obsługa zamówień wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących digitalizacji i udostępniania zdjęć obiektów muzealnych w oparciu o rozporządzenie re-use,
7. Współudział w budowie i realizacji koncepcji promocji zasobów cyfrowych,
8. Współudział w pracach nad przygotowaniem dokumentacji do projektów digitalizacyjnych.
 
WYMAGANIA 
 

1. Wykształcenie wyższe humanistyczne np. bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, historia, historia sztuki, polonistyka, językoznawstwo,
2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku związanym z redakcją treści cyfrowych,
3. Znajomość zagadnień z zakresu prawa autorskiego,
4. Umiejętność obsługi pakietu MS-Office.

 

MILE WIDZIANE


1. Podstawowa znajomość standardów katalogowania zbiorów bibliotecznych i/lub muzealnych oraz budowy słowników bazodanowych,
2. Znajomość zagadnień z obszaru digitalizacji dziedzictwa kulturowego.

 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

1. Życiorys/CV,
2. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
OFERUJEMY

1. Zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury;
2. Umowę o pracę;
3. Bogaty pakiet socjalny/benefity;
4. Udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie;
5. Pełen wyzwań rozwój zawodowy;
6. Pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie;
7. Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).
 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW


1. Dokumenty należy złożyć do: 27.11.2022.r.
2. Wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
3. lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
4. Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).
5. W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/09/digitalizacja/MNW”


INNE INFORMACJE


Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”