Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista/Specjalistka ds. Fotografii

07-03-2022

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista/Specjalistka ds. Fotografii

 

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie


Dokumenty należy złożyć do: 21 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/03/Foto/Hereditas”

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM

 udokumentowane – doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/reklamowej/produktowej lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie o kierunku fotograficznym,

doświadczenie w pracy ze studyjnym sprzętem oświetleniowym oraz innymi urządzeniami studyjnymi,

znajomość zasad oświetlenia obiektów muzealnych w warunkach studyjnych,

znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,

odpowiedzialność,

umiejętność współpracy w zespole w celu sprawnego przebiegu realizacji procesów digitalizacji,

umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,

obsługa programów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One

obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

 

 

GŁÓWNE ZADANIA

wykonywanie fotografii o charakterze dokumentacyjnym obiektów muzealnych,

obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej,

ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem,


 

OFERUJEMY

wynagrodzenie brutto minimum 6000 zł (w zależności od stażu pracy),

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

doskonałą atmosferę pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesiące, druga na 1-rok, lub na czas trwania zadania tj. do dnia 31.07.2023 r.,

wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.


 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV/ życiorys,

oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

dokumenty należy złożyć do: 21.03.2022 r.

wysyłając je na adres mailowy: [email protected]  

lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 

lub też wysyłając drogą pocztową na adres:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Dział Spraw Pracowniczych

al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/03/Foto/Hereditas”


 

WARUNKI PRACY

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


 

TECHNIKI I METODY NABORU 

 weryfikacja nadesłanych ofert,

 rozmowa kwalifikacyjna

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

 

O terminach etapów naboru wskazani kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 31.03.2022 br.

b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:

 

Specjalista/Specjalistka ds. Fotografii

Miejsce pracy: <b>Muzeum Narodowe w Warszawie</b><br><br>
Termin składania aplikacji: <b>21 marca 2022 r.</b>

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie


Dokumenty należy złożyć do: 21 marca 2022 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: rekrutacja[malpa]mnw.art.pl

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/03/Foto/Hereditas”

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOM

 udokumentowane – doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; wymagane co najmniej 4 lata pracy przy digitalizacji – preferowane doświadczenie przy fotografowaniu – w sferze muzealnej/reklamowej/produktowej lub 2 lata doświadczenia i wykształcenie o kierunku fotograficznym,

doświadczenie w pracy ze studyjnym sprzętem oświetleniowym oraz innymi urządzeniami studyjnymi,

znajomość zasad oświetlenia obiektów muzealnych w warunkach studyjnych,

znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem kolorem,

odpowiedzialność,

umiejętność współpracy w zespole w celu sprawnego przebiegu realizacji procesów digitalizacji,

umiejętność planowania i zdolności organizacyjne,

co najmniej bierna znajomość języka angielskiego,

obsługa programów graficznych Adobe Photoshop, Adobe Camera Raw, Capture One

obsługa komputera – programów MS Office  (Word, Excel).

 

 

GŁÓWNE ZADANIA

wykonywanie fotografii o charakterze dokumentacyjnym obiektów muzealnych,

obróbka plików graficznych zgodnie z wymogami fotografii reprodukcyjnej,

ewidencjonowanie fotografii zgodnie z wyznaczonym standardem,


 

OFERUJEMY

wynagrodzenie brutto minimum 6000 zł (w zależności od stażu pracy),

możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,

ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,

doskonałą atmosferę pracy,

zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesiące, druga na 1-rok, lub na czas trwania zadania tj. do dnia 31.07.2023 r.,

wymiar czasu pracy: pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.


 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

CV/ życiorys,

oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

dokumenty należy złożyć do: 21.03.2022 r.

wysyłając je na adres mailowy: [email protected]  

lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–15:00 

lub też wysyłając drogą pocztową na adres:

Muzeum Narodowe w Warszawie

Dział Spraw Pracowniczych

al. Jerozolimskie 3

00-495 Warszawa

Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2022/03/Foto/Hereditas”


 

WARUNKI PRACY

Miejsce wykonywania pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

INNE INFORMACJE

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


 

TECHNIKI I METODY NABORU 

 weryfikacja nadesłanych ofert,

 rozmowa kwalifikacyjna

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

 

O terminach etapów naboru wskazani kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

 

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

 

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:

a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 31.03.2022 br.

b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

 

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

d) przenoszenia danych,

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.