Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista w Dziale Finansowym

10-08-2022
Muzeum Narodowe w Warszawie zaprasza do rekrutacji na stanowisko:
Specjalista w Dziale Finansowym
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected] 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV do: 31 sierpnia 2022 r. 
 
W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – 2022/8/finanse/MNW”

 

GŁÓWNE ZADANIA:


• prowadzenie gospodarki kasowej,
• współpraca z bankami prowadzącymi rachunki bankowe w Muzeum,
• prowadzenie likwidatury tzn. zatwierdzanie faktur i rachunków pod względem rachunkowym, rozliczanie zaliczek, delegacji krajowych i zagranicznych,
• sporządzanie przelewów,
• obsługa operacji gotówkowych,
• fakturowanie,
• administrowanie komputerową bazą danych w zakresie wykonywanych czynności.


OCZEKUJEMY:


• 5 -letniego doświadczenia na podobnym stanowisku,
• wykształcenia wyższego (w dziedzinie ekonomii, rachunkowości, finansów),
• umiejętności obsługi programu finansowo-księgowego (chętnie Enova),
• bardzo dobrych umiejętności obsługi pakietu MS Office (zwłaszcza MS Excel)
• umiejętności analitycznych,
• sumienności i rzetelności w zakresie wykonywanych zadań,


OFERUJEMY:


• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury,
• umowę o pracę,
• bogaty pakiet socjalny/benefity,
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,
• pełen wyzwań rozwój zawodowy,
• pracę w atrakcyjnej lokalizacji – Gmach Główny Muzeum Narodowego w Warszawie,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 
Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)”
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Dokumenty należy przekazać do: 31.08.2022r.,
- wysyłając je na adres mailowy: [email protected]
- lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie
Dział Spraw Pracowniczych
al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa.
Decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia:
„Oferta pracy – 2022/8/finanse/MNW”


INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru referencyjnego lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.
Życiorys / CV, muszą być podpisane własnoręcznie.
W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


TECHNIKI I METODY NABORU
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.

II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.

III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 30.09.2022 br.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.