Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista / Specjalistka ds. redakcji zasobów cyfrowych

30-06-2023
 
Muzeum Narodowe w Warszawie w związku z realizacją projektu pn. „Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie” realizowanego z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, ogłasza nabór na stanowisko:
 
Specjalista / Specjalistka ds. redakcji zasobów cyfrowych
 
Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres: [email protected]

W tytule wiadomości prosimy o wpisanie numeru referencyjnego: „Oferta pracy – Specjalista/ka ds. redakcji zasobów cyfrowych”
 
GŁÓWNE ZADANIA

• Porządkowanie słowników w muzealnym systemie bazodanowym, w tym uzupełnianie, tworzenie struktur hierarchicznych, tworzenie odniesień do zewnętrznych tezaurusów,
• Redakcja i porządkowanie Słownika Dat w Systemie do ewidencji i zarządzania zbiorami MUZA MNW, w tym przeprowadzenie analizy,
• Przygotowywanie miesięcznych raportów z postępu realizacji prac,
• Współpraca z pracownikami opracowującymi zbiory w celach konsultacyjnych.
 
WYMAGANIA
 
• Wykształcenie wyższe humanistyczne
• Minimum 3 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku związanym z redakcją treści cyfrowych i zarządzaniem słownikami bazodanowymi,
• Dobra znajomość zasad datowania zbiorów muzealnych,
• Znajomość standardu CDWA,
• Umiejętność obsługi muzealnych programów bazodanowych.
 
MILE WIDZIANE

• Znajomość zagadnień z obszaru digitalizacji dziedzictwa kulturowego.
 
 
OFERUJEMY
 
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę (pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny) na 1/2 etatu w wymiarze 4 godziny dziennie,
• Możliwość pracy w trybie zdalnym,
• Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
• Ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
• Miłą atmosferę pracy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

• życiorys/CV;
• oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie przez Muzeum Narodowe w Warszawie do realizacji procesu rekrutacji, prowadzonych obecnie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

• dokumenty należy złożyć do: 10.07.2023r.,
• wysyłając je na adres mailowy:
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00 lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
• Decyduje data wpływu oferty do Muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia)
• W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – Specjalista/ka ds. redakcji zasobów cyfrowych”

 

INNE INFORMACJE

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.


W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

 

TECHNIKI I METODY NABORU


1. weryfikacja nadesłanych ofert,
2. rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane:
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do dnia 30.04.2023 r.
b) w celach przygotowania umowy o pracę, wypisania skierowania na badania lekarskie.
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego.