Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Archiwum

Specjalista / Specjalistka ds. Pozyskiwania Funduszy

15-01-2024

Muzeum Narodowe w Warszawie

 

Zaprasza do rekrutacji na stanowisko:

Specjalista / Specjalistka ds. Pozyskiwania Funduszy

 

Miejsce pracy: Muzeum Narodowe w Warszawie

 

OPIS STANOWISKA:

 

• poszukiwanie i monitorowanie potencjalnych źródeł dofinansowania w ramach funduszy krajowych i europejskich,
• udział w tworzeniu dokumentacji aplikacyjnej dla projektów, obejmującej wszystkie niezbędne elementy formalne, merytoryczne i finansowe,
• współpraca z pracownikami rożnych działów Muzeum w przygotowaniu koncepcji projektu w celu jego dostosowania do wymogów programu i zwiększenia szans na pozyskanie dofinansowania,
• zlecanie podmiotom zewnętrznym opracowania koniecznych dodatkowych analiz, koncepcji, itp. dokumentów,
• przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków krajowych i zagranicznych,
• współpraca z członkami zespołu odpowiedzialnymi za realizację projektów,
• nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem dotacji oraz analizowanie postępu finansowego realizacji projektów,
• gromadzenie pełnej dokumentacji realizowanych projektów do celów sprawozdawczych i na potrzeby kontroli,
• przygotowanie merytorycznego i finansowego rozliczenia przyznanego dofinansowania.

 

WYMAGANIA:

 

• wykształcenie wyższe,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
• minimum 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z tworzeniem, pozyskiwaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy krajowych lub międzynarodowych,
• znajomości dokumentów, procedur i szczegółowych wytycznych niezbędnych do prawidłowej realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych (środki publiczne krajowe i europejskie),
• umiejętność łączenia pracy przy kilku projektach równocześnie,
• samodzielność, rzetelność, komunikatywność,
• umiejętność organizowania pracy własnej oraz współpracowników przy zachowaniu wymaganych terminów,
• znajomość narzędzi pakietu Office na poziomie średniozaawansowanym,
• znajomość działania sektora publicznego w tym ram prawnych i finansowych sektora kultury będzie mile widziana,
• znajomość EZD będzie mile widziana.

 

OFERUJEMY:

 

• zatrudnienie w prestiżowej instytucji kultury w oparciu o umowę o pracę,
• udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku Muzeum Narodowego w Warszawie,
• pracę stacjonarną w przyjaznym zespole,
• pakiet socjalny, możliwość uczestnictwa w pakietach medycznych, sportowych,
• ubezpieczenie grupowe,
• pakiet sportowy,
• prywatną opiekę medyczną,
• elastyczny czas pracy,
• spotkania integracyjne,
• możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych (bezpłatne wejścia na wszystkie wystawy Muzeum Narodowego w Warszawie).

 

Terminy i miejsce składania dokumentów:

 

• dokumenty należy złożyć do: 14.01.2024 r.

przesyłając je na adres 
• lub przekazując osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00,
• lub też wysyłając drogą pocztową na adres: Muzeum Narodowe w Warszawie, Dział Spraw Pracowniczych, al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa - decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego / osobistego dostarczenia).

 

W tytule maila lub na kopercie prosimy o wpisanie numeru referencyjnego ogłoszenia: „Oferta pracy – 2023/12/fundusze/MNW”

 

Prosimy o zawarcie w CV treści poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)